Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0490

Kohtuasi C-490/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 14. septembril 2016 – A.S. versus Sloveenia Vabariik

OJ C 419, 14.11.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 419/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 14. septembril 2016 – A.S. versus Sloveenia Vabariik

(Kohtuasi C-490/16)

(2016/C 419/44)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia kõrgeim kohus)

Põhikohtuasja pooled

Apellant: A.S.

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 604/2013 artikli 27 kohane kohtulik kaitse hõlmab ka artikli 13 lõike 1 kohase kriteeriumi tingimuste tõlgendamist, kui tegemist on liikmesriigi otsusega jätta rahvusvahelise kaitse taotlus läbi vaatamata, kuivõrd taotleja taotluse läbivaatamise eest on [taotluses nimetatud] alusel vastutuse võtnud juba teine liikmesriik, ja kui taotleja otsuse vaidlustab?

2.

Kas määruse nr 604/2013 artikli 13 lõike 1 kohast riigipiiri ebaseaduslikult ületamise tingimust tuleb tõlgendada iseseisvalt ja autonoomselt või hoopis koostoimes tagasisaatmist käsitleva direktiivi 2008/115 artikli 3 punktiga 2 ja Schengeni piirieeskirjade artikliga 5, milles on määratletud mõiste „nezakonit prehod meje“ [piiri õigusvastaselt ületamine], ja kas seda tõlgendust tuleb kohaldada määruse nr 604/2013 artikli 13 lõike 1 suhtes?

3.

Võttes arvesse vastust teisele küsimusele, kas määruse nr 604/2013 artikli 13 lõikes 1 kasutatud mõistet „riigipiiri ebaseaduslikult ületamine“ tuleb käesoleva kohtuasja asjaoludel tõlgendada nii, et kui liikmesriigi ametivõimud korraldavad piiriületamise läbisõidu korras teel teise ELi liikmesriiki, siis ei ole tegu ebaseadusliku piiriületamisega?

4.

Kui vastus kolmandale küsimusele on jaatav, siis kas sellest tulenevalt tuleb tõlgendada määruse nr 604/2013 artikli 13 lõiget 1 nii, et see keelab saata kolmanda riigi kodanikku tagasi riiki, kus ta algselt ELi territooriumile sisenes?

5.

Kas määruse nr 604/2013 artiklit 27 tuleb tõlgendada nii, et kui taotleja teostab õigust kohtulikule kaitsele ja a fortiori siis, kui see eeldab ka eelotsusetaotlust või kui liikmesriigi kohus ootab Euroopa Liidu Kohtult vastust samasugusele küsimusele, mis esitati teises kohtuasjas, siis artikli 13 lõike 1 ja artikli 29 lõike 2 tähtajad edasi ei kulge? Teise võimalusena, kui need tähtajad sellisel juhul siiski edasi kulgevad, siis kas vastutaval liikmesriigil ei ole siiski õigust vastuvõtmisest keelduda?


Top