Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/153/10

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8001 – Pillarstone/Sirti) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 153, 29.4.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/15


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 153/10)

1.

22. aprillil 2016 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Pillarstone Italy SpA („Pillarstone”, Itaalia), investeerimisfond, mille üle on kaudne valitsev mõju ettevõtjal KKR & Co LP („KKR”, USA), omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Sirti SpA („Sirti”, Itaalia) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Pillarstone: Pillarstone on fond, mille üle on kaudne valitsev mõju ettevõtjal KKR. Pillarstone on asutatud kui investeerimisvahend, mis pakub ettevõtjatele uut kapitali;

—   KKR: KKR on üleilmne investeerimisettevõtja, mis haldab investeeringuid erinevatesse varaklassidesse, sh erakapital, energeetika, taristu, kinnisvara, krediidistrateegiad ja riskifondid;

—   Sirti: Sirti on äriühing, mille peakorter asub Itaalias ja mis pakub tsiviilehitusteenuseid. Sirti tegeleb telekommunikatsiooni-, energia-, raudtee-, transpordi- ja teleringhäälinguvõrkude ning -süsteemide kavandamise, inseneritöö, rakendamise, hooldamise ja haldamisega. Lisaks tegutseb Sirti IT-teenuste valdkonnas ning osutab IT-teenuseid telekommunikatsiooni, valitsuse ja kommunaalteenuste sektorites. Sirti tegutseb peamiselt Itaalias, kuid mõningane tegevus toimub ka muudes Euroopa riikides, sealhulgas Rootsis.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) teel või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.8001 – Pillarstone/Sirti):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top