Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0749

Kohtuasi T-749/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – Nausicaa Anadyomène ja Banque d’Escompte versus EKP

OJ C 68, 22.2.2016, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/39


21. detsembril 2015 esitatud hagi – Nausicaa Anadyomène ja Banque d’Escompte versus EKP

(Kohtuasi T-749/15)

(2016/C 068/49)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Nausicaa Anadyomène SAS (Pariis, Prantsusmaa) ja Banque d’Escompte (Pariis) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

Selles tulenevalt,

tuvastada kostja vastutus ELTL artikli 340 tähenduses vigade eest, mille ta on toime pannud oma rahanduspoliitika raames seoses Kreeka võlakirjadega;

mõista kostjalt välja hüvitis tekitatud kahju eest, mis äriühingu Nausicaa puhul on hinnanguliselt 10 901 448,38 eurot, mida võidakse muuta, ja Banque d’Escompte’i puhul 239 058,84 eurot;

igal juhul, mõista kõik kohtulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et EKP on toime pannud piisavalt selged rikkumised. Väide koosneb kolmest osast:

Esimene osa, et rikutud on õiguskindluse põhimõtet ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet.

Teine osa, et rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „Harta”) artikleid 20 ja 21.

Kolmas osa, et rikutud on hea halduse põhimõtet, harta artiklit 41 ja hoolsuskohustust.

2.

Teine väide, et hagejatele on tekitatud kahju ning EKP õigusvastase tegevuse ja selle kahju vahel on põhjuslik seos.


Top