Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0733

Kohtuasi T-733/15: 16. detsembril 2015 esitatud hagi – Portugali Vabariik versus komisjon

OJ C 68, 22.2.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/35


16. detsembril 2015 esitatud hagi – Portugali Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi T-733/15)

(2016/C 068/45)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes ja M. Figueiredo, keda abistas advokaat L. Silva Morais)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni otsus, mille komisjoni peasekretariaat tegi teatavaks 12. oktoobri 2015. aasta kirjas SG-Greffe (2015) D/11533 (1), ja

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Portugali Vabariik on seisukohal, et komisjoni peasekretariaadi poolt 12. oktoobri 2015. aasta kirjaga SG-Greffe (2015) D/11533 edastatud maksenõue on alljärgnevalt esitatud põhjustel õigusvastane ning tuleb seega tühistada.

1.

Komisjon omastas vaidlustatud akti võtmiseks liidu kohtu pädevuse; seega puudus tal vastav pädevus.

2.

Akt põhineb Euroopa Kohtu otsuse kohtuasjas C-76/13 tagajärgede kunstlikul üksteisest eraldamisel; seeläbi on rikutud aluslepinguid või nende kohaldamist käsitlevaid eeskirju.

3.

Käesoleva tühistamishagi esemeks olev komisjoni akt on vastuolus kohtuotsuse seadusjõuga; seetõttu on uuesti rikutud aluslepinguid või nende kohaldamist käsitlevaid eeskirju.

4.

Akt on samal moel õigusvastane seetõttu, et ei ole järgitud õiguskindluse, õigussuhete stabiilsuse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid, mis on ette nähtud liidu õiguses.

5.

Aktiga on rikutud mitmekordse karistamise keelu põhimõtet, mis takistab saavutada uue üksikaktiga seda, mida ei õnnestunud varem saavutada kohtulahendi abil; seeläbi on rikutud aluslepinguid või nende kohaldamist käsitlevaid eeskirju.


(1)  Euroopa Komisjoni Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektori otsus, millega Portugali Vabariigilt nõutakse 580 000 euro tasumist Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-76/13 määratud rahatrahvina ajavahemiku 25. juuni kuni 21. august 2014 eest.


Top