Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0725

Kohtuasi T-725/15: 11. detsembril 2015 esitatud hagi – Chemtura Netherlandsversus EFSA

OJ C 68, 22.2.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/33


11. detsembril 2015 esitatud hagi – Chemtura Netherlandsversus EFSA

(Kohtuasi T-725/15)

(2016/C 068/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Chemtura Netherlands (Amsterdam, Madalmaad) (esindajad: advokaadid C. Mereu ja K. Van Maldegem)

Kostja: Euroopa Toiduohutusamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

tühistada Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 10. detsembri 2015. aasta otsus, mis puudutas teatud osade avaldamist EFSA dokumendist „Conclusion on the Peer Review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA”, mille suhtes hageja taotles konfidentsiaalset käsitlemist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/118/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 309, lk 1);

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud määrust nr 1107/2009 ja põhiõigust ärisaladuse kaitsele.

Hageja kahtleb õiguslikus aluses, mille põhjal kostja järeldas, et tal oli kohustus oma järeldused avaldada. Isegi kui määruse nr 1107/2009 artikli 21 alusel tehtud järelduste avaldamine oli õiguspärane, on kostja rikkunud määruse nr 1107/2009 artiklit 63, avaldades konfidentsiaalset teavet.

2.

Teine väide, et on tehtud ilmne hindamisviga.

Hageja väidab, et kostja otsus tugines ebatäpsele arusaamale faktidest ja seotud teaduslikust taustast, mistõttu tegi ta ilmse vea hageja konfidentsiaalsustaotluste hindamisel.

3.

Kolmas väide, et on rikutud EL õiguse põhimõtteid: kaitseõigusi ja hea halduse põhimõtet.

Hagejale ei antud võimalust kommenteerida EFSA järelduste aluseks olnud dokumenti.

4.

Neljas väide, et EFSA on oma kohustusi rikkunud.

Kostja ei tuginenud oma hinnangus kogu kättesaadavale teaduslikule infole, ehkki tal on kohustus teha kõrgeima teadusliku kvaliteediga tööd.

5.

Viies väide, et on rikutud õiguspärase ootuse põhimõtet.

Hagejal jätkab arutelusid komisjoniga ja selle institutsiooniga toimunud kirjavahetusest ilmneb, et hagejale antakse võimalus kommenteerida EFSA järeldusi komisjoni järelevalvemenetluse raames. Hageja kommentaarid tuleks arvesse võtta enne EFSA järelduste avaldamist.


Top