Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0407

Kohtuasi C-407/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Juzgado de lo Social n° 1 de Córdoba eelotsusetaotlus – Hispaania) – María Auxiliadora Arjona Camacho versus Securitas Seguridad España SA (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2006/54/EÜ — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes — Diskrimineeriv töölepingu ülesütlemine — Artikkel 18 — Tegelikult tekitatud kahju hüvitamine või heastamine — Hoiatav mõju — Artikkel 25 — Sanktsioonid — Karistuslik kahjuhüvitis)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/15


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba eelotsusetaotlus – Hispaania) – María Auxiliadora Arjona Camacho versus Securitas Seguridad España SA

(Kohtuasi C-407/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 2006/54/EÜ - Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes - Diskrimineeriv töölepingu ülesütlemine - Artikkel 18 - Tegelikult tekitatud kahju hüvitamine või heastamine - Hoiatav mõju - Artikkel 25 - Sanktsioonid - Karistuslik kahjuhüvitis))

(2016/C 068/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

Põhikohtuasja pooled

Hageja: María Auxiliadora Arjona Camacho

Kostja: Securitas Seguridad España SA

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes artiklit 18 tuleb tõlgendada nii, et soolise diskrimineerimisega tekitatud kahju tegelikuks ja tõhusaks heastamiseks või hüvitamiseks viisil, mis on hoiatav ja proportsionaalne, kohustab see artikkel liikmesriike, kes valivad rahalise hüvitamise, võtma oma siseriiklikus õiguskorras vastavalt nende poolt kindlaks määratud tingimustele meetmed, millega nähakse ette kannatanule kahjuhüvitise maksmine, mis hõlmab kogu tekitatud kahju.


(1)  ELT C 409, 17.11.2014.


Top