Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0330

Kohtuasi C-330/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Gergely Szemerey versus Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve õigusjärglasena (Eelotsusetaotlus — Ühine põllumajanduspoliitika — Maaelu arengu toetusmeetmed — Põllumajanduslikud keskkonnatoetused — Määrus (EÜ) nr 1122/2009 — Artiklid 23 ja 58 — Määrus (EÜ) nr 1968/2005 — Määrus (EÜ) nr 1975/2006 — Haruldase taimeliigi kasvatamise toetus — Maksenõue — Sisu — Tõendi esitamise nõue — Karistused esitamata jätmise korral)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/10


Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Gergely Szemerey versus Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve õigusjärglasena

(Kohtuasi C-330/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine põllumajanduspoliitika - Maaelu arengu toetusmeetmed - Põllumajanduslikud keskkonnatoetused - Määrus (EÜ) nr 1122/2009 - Artiklid 23 ja 58 - Määrus (EÜ) nr 1968/2005 - Määrus (EÜ) nr 1975/2006 - Haruldase taimeliigi kasvatamise toetus - Maksenõue - Sisu - Tõendi esitamise nõue - Karistused esitamata jätmise korral))

(2016/C 068/13)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Gergely Szemerey

Vastustaja: Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve õigusjärglasena

Resolutsioon

1.

Komisjoni 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1122/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega) artiklit 23 selle koosmõjus nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (muudetud nõukogu 25. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 473/2009) ja komisjoni 7. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1975/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta, muudetud komisjoni 9. juuni 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 484/2009) tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, kui niisugused liikmesriigi õigusnormid nagu need, mille üle käib vaidlus põhikohtuasjas, nõuavad, et põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotleja esitaks makseasutusele toetusetaotlusega samal ajal tõendi haruldase taimeliigi kohta, mis on nõutav kõnealuse toetuse saamiseks, tingimusel et need õigusnormid võimaldavad asjassepuutuvatel ettevõtjatel nendes normides ette nähtud nõudeid mõistlikel tingimustel täita; seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

2.

Määruse nr 1122/2009 artikli 58 kolmandat lõiku tuleb tõlgendada nii, et selles sättes ette nähtud karistus ei ole kohaldatav põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlejale, kes jätab toetusetaotlusele lisamata niisuguse dokumendi nagu vaidlusalune tõend. Nimetatud määruse artikli 23 lõike 1 kolmandat lõiku tuleb tõlgendada nii, et põhimõtteliselt tingib niisugune tegematajätmine põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotluse vastuvõetamatuse.


(1)  ELT C 303, 8.9.2014.


Top