Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/380/10

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7825 – KKR/Selecta) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 380, 14.11.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/11


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7825 – KKR/Selecta)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 380/10)

1.

6. novembril 2015 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja KKR & Co LLP („KKR”, Ameerika Ühendriigid) omandab ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Selecta AG („Selecta”, Šveits) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   KKR: alternatiivsete varahaldusteenuste osutamine avaliku ja erasektori investoritele;

—   Selecta: müügiautomaatidega seotud teenuste osutamine, nt müügiautomaatide jaoks ettenähtud tarbekaupade müük ja muud sellega seotud tarned, ning toidu- ja joogiautomaatide täitmine ja hooldamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7825 – KKR/Selecta):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top