Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/380/08

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 380, 14.11.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/9


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 380/08)

1.

6. novembril 2015 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Sandscape BV, mille üle ettevõtjal Gunvor Group Ltd. („Gunvor”, Küpros) on valitsev mõju, omandab ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Kuwait Petroleum Europoort BV („KPE”, Madalmaad) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Gunvor on Gunvor Groupi peamine valdusettevõtja, kes tegutseb toornafta eelneva hulgitarnimise ja rafineerimisega ning rafineeritud naftatöötlustoodete müügiga;

KPE käitab Rotterdami sadamas asuvat rafineerimistehast ning tegeleb toornafta rafineerimise ja rafineeritud naftatöötlustoodete müügiga.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) teel või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top