Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/380/07

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 380, 14.11.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/8


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 380/07)

1.

6. novembril 2015 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Aviva Life & Pensions UK Limited („UKLAP”, Ühendkuningriik), kes on osa ettevõtjast Aviva Plc („Aviva”, Ühendkuningriik), ning Public Sector Pension Investment Board („PSP”, Kanada) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses kinnisvara portfelli („sihtportfell”) üle Ühendkuningriigis ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Aviva: paljude kindlustus-, säästu- ja investeerimistoodete pakkuja 17 riigis. Aviva grupp tegutseb peamiselt Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Kanadas, kuid omab äritegevust ka mujal Euroopas ja Aasias;

—   PSP: investeerib tööandjate ja töövõtjate saadud netoosalusi ning haldab mitmekesist ülemaailmset portfelli, mis sisaldab aktsiaid, võlakirju ja muid fikseeritud tulumääraga väärtpabereid, samuti investeerib börsivälisesse kapitali, kinnisvarasse, taristusse ja maavaradesse;

—   sihtportfell: kasutusrendid, kaasa arvatud omandiõigused, rendiomandiõigused ja muud omandiõigused neljateistkümnes kinnisasjas Kesk-Londonis. Sihtportfelli moodustavad kasutusrendid on enamasti seotud äriliste kontoripindadega, kuid selles sisaldub ka jaemüügikauplusi ja väikesi elamispindu kahes kinnisasjas.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronpostiga (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või posti teel järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top