Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/347/06

Konkursikutse 2016 – EAC/A04/2015 – Programm „Erasmus+”

OJ C 347, 20.10.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/7


Konkursikutse 2016 – EAC/A04/2015

Programm „Erasmus+”

(2015/C 347/06)

1.   Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) nr 1288/2013, (1) millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, ning Erasmus+ 2015. ja 2016. aasta tööprogrammidel. Programm „Erasmus+” hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Programmi „Erasmus+” üldised ja erieesmärgid on sätestatud selle kehtestamise määruse artiklites 4, 5, 11 ja 16.

2.   Meetmed

Konkursikutse hõlmab programmi „Erasmus+” järgmiseid meetmeid:

1. põhimeede – üksikisikute õppimisega seotud liikuvus

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

Erasmus Munduse ühise magistriprogrammi õpingud

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused

2. põhimeede – innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöö

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused

Teadmusühendused

Valdkondlikud oskusühendused

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine

Noorsoovaldkonna suutlikkuse parandamine

3. põhimeede – poliitikavaldkonna reformi toetamine

Struktureeritud dialoog: noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate kohtumised

Jean Monnet' meetmed

Jean Monnet' õppetoolid

Jean Monnet' moodulid

Jean Monnet' pädevuskeskused

Jean Monnet' toetus ühendustele

Jean Monnet' võrgustikud

Jean Monnet' projektid

Sport

Koostööpartnerlused

Väikesed koostööpartnerlused

Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused

3.   Kõlblikkuskriteeriumid

Programmis „Erasmus+” võivad osaleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonnas. Lisaks võivad noorte õppurite ja töötajate liikuvusega ning noorsoovaldkonna strateegiliste partnerlustega seonduvaid taotlusi esitada noorte rühmitused, kes osalevad noorsootöös, kuid ei osale tingimata mõne noorteorganisatsiooni töös.

Programmis „Erasmus+” võivad osaleda järgmised riigid (2):

Programmi „Erasmus+” meetmetes võivad osaleda järgmised programmiga ühinenud riigid:

Euroopa Liidu 28 liikmesriiki,

EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra,

Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik.

Teatavad programmi „Erasmus+” meetmed on avatud ka partnerriikide organisatsioonidele.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis.

4.   Eelarve ja projektide kestus

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 1 871,1 miljonit eurot.

Haridus ja koolitus

:

1 645,6 miljonit eurot (3)

Noorsootöö

:

186,7 miljonit eurot

Jean Monnet' meetmed

:

11,4 miljonit eurot

Sport

:

27,4 miljonit eurot

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on soovituslikud ning neid saab muuta juhul, kui „Erasmus+” 2014. aasta tööprogrammi muudetakse. Võimalikel taotlejatel palutakse tutvuda regulaarselt „Erasmus+” aasta tööprogrammi ja selle muudatustega, mis avaldatakse veebisaidil

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

ning konkursikutse alla kuuluvate meetmete eelarvega.

Eraldatav toetuse suurus ja projektide kestus sõltub projekti liigist ja projekti kaasatud partnerite arvust.

5.   Taotluste esitamise tähtajad

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12 Brüsseli aja järgi.

1. põhimeede

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

2. veebruar 2016

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

2. veebruar 2016

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

26. aprill 2016

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

4. oktoober 2016

Erasmus Munduse ühise magistriprogrammi õpingud

18. veebruar 2016

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused

1. aprill 2016

2. põhimeede

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

2. veebruar 2016

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused

26. aprill 2016

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

4. oktoober 2016

Teadmusühendused, valdkondlikud oskusühendused

26. veebruar 2016

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine

10. veebruar 2016

Noorsoovaldkonna suutlikkuse parandamine

2. veebruar 2016

1. juuli 2016

3. põhimeede

Noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate kohtumised

2. veebruar 2016

26. aprill 2016

4. oktoober 2016

Jean Monnet' meetmed

Jean Monnet' õppetoolid, moodulid, pädevuskeskused, toetus ühendustele, võrgustikud, projektid

25. veebruar 2016

Spordivaldkonna meetmed

Koostööpartnerlused, mis on seotud ainult 2016. aasta Euroopa spordinädalaga

21. jaanuar 2016

Koostööpartnerlused, mis ei ole seotud 2016. aasta Euroopa spordinädalaga

12. mai 2016

Väikesed koostööpartnerlused

12. mai 2016

Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused. Ainult need, mis on seotud ainult 2016. aasta Euroopa spordinädalaga

21. jaanuar 2016

Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused, mis ei ole seotud 2016. aasta Euroopa spordinädalaga

12. mai 2016

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis.

6.   Täielik teave

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Programmi „Erasmus+” juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ja seal esitatud osalemis- ja rahastamistingimusi kohaldatakse käesoleva konkursikutse suhtes täielikult.


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 50.

(2)  Välja arvatud Jean Monnet' meetmete puhul, mis on avatud kõikidest riikides pärit organisatsioonidele.

(3)  See summa hõlmab kõrghariduse rahvusvahelist mõõdet (kokku 276,5 miljonit eurot).


Top