Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0425

Kohtuasi C-425/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itaalia) 17. septembril 2014 — Impresa Edilux srl, ettevõtjate ajutise ühenduse volitatud esindaja, ja Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) versus Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani ja Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

OJ C 431, 1.12.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itaalia) 17. septembril 2014 — Impresa Edilux srl, ettevõtjate ajutise ühenduse volitatud esindaja, ja Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) versus Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani ja Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Kohtuasi C-425/14)

(2014/C 431/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Impresa Edilux srl, ettevõtjate ajutise ühenduse volitatud esindaja, ja Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Vastustajad: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani ja Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu õigusega ja eeskätt direktiivi 2004/18/EÜ (1) artikliga 45 on vastuolus selline säte nagu seaduse nr 190/2012 artikli 1 lõige 17, mis lubab hankijal näha riigihankelepingu sõlmimiseks korraldatud hankemenetluses osalevate ettevõtjate menetlusest kõrvaldamise õiguspärase alusena ette selliste ettevõtjate poolse nn „seaduslikkuse protokollides” ja üldisemalt hankija ja hankemenetluses osalevate ettevõtjate vahel sõlmitud kokkulepetes, mis on suunatud organiseeritud kuritegevuse riigihangete sektorisse infiltreerumise takistamisele, sisalduvate kohustustega nõustumatuse või nõustumust tõendavate dokumentide puudumise?

2.

Kas esimeses küsimuses kirjeldatud hankemenetlusest kõrvaldamise pädevuse võimalikku ettenägemist liikmesriigi õiguskorras võib direktiivi 2004/[18]/EÜ artikli 45 tähenduses pidada erandiks põhimõttest, et menetlusest kõrvaldamise alused on loetletud ammendavalt, kui erandit õigustab möödapääsmatu vajadus takistada organiseeritud kuritegevuse riigihangetesse infiltreerumise püüdeid?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).


Top