Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0397

Kohtuasi C-397/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 20. augustil 2014 – Polkomtel Sp. z o.o. versus Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

OJ C 431, 1.12.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 20. augustil 2014 – Polkomtel Sp. z o.o. versus Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Kohtuasi C-397/14)

(2014/C 431/14)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Polkomtel Sp. z o.o.

Vastustaja: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Menetlusosaline: Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie (nüüd Orange Polska S.A., asukoht Varssavi)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (1) artiklit 28 selle esialgses redaktsioonis tuleb tõlgendada nii, et juurdepääs mittegeograafilistele numbritele tuleb tagada mitte üksnes teistest liikmesriikidest pärit lõppkasutajatele, vaid ka vastava avaliku telekommunikatsioonivõrgu operaatoriga samast liikmesriigist pärit lõppkasutajatele, mille tagajärjeks on see, et nimetatud kohustuse täitmise kontrollimisel kehtivad riikliku reguleeriva asutuse suhtes nõuded, mis tulenevad liidu õiguse tõhususe ja siseriikliku õiguse liidu õigusega kooskõlalise tõlgendamise põhimõtetest?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas direktiivi 2002/22 artiklit 28 tuleb koostoimes põhiõiguste harta artikliga 16 tõlgendada nii, et esimesena nimetatud õigusnormis toodud kohustuse täitmiseks saab kohaldada menetlust, mis on riiklikele reguleerivatele asutustele ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv) (2) artikli 5 lõikes 1?

3.

Kas direktiivi 2002/19 artikli 8 lõiget 3 tuleb koostoimes direktiivi 2002/22 artikliga 28 ja põhiõiguste harta artikliga 16 või direktiivi 2002/19 artikli 8 lõiget 3 koostoimes direktiivi 2002/19 artikli 5 lõikega 1 ja põhiõiguste harta artikliga 16 tõlgendada nii, et riiklik reguleeriv asutus võib, tagamaks sama riigi avaliku telekommunikatsioonivõrgu operaatori lõppkasutajatele juurdepääsu teenustele, mida pakutakse teise sama riigi operaatori võrgus mittegeograafiliste numbrite all, kindlaks määrata operaatorite vahel ühenduse alustamise eest tasu arvutamise põhimõtted, kasutades selleks kõne ühendamise eest ette nähtud tasu määrasid, mis on kindlaks määratud ühe operaatori suhtes direktiivi 2002/19 artikli 13 alusel kuludele orienteeritud hinda kasutades, kui operaator tegi ettepaneku kasutada seda tasu määra direktiivi 2002/19 artiklist 4 tuleneva kohustuse täitmiseks peetud ja nurjunud läbirääkimiste käigus?


(1)  EÜT L 108, lk 51; ELT eriväljaanne 13/29, lk 367.

(2)  EÜT L 108, lk 7; ELT eriväljaanne 13/29, lk 323.


Top