Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0325(02)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse avaldamine

OJ C 86, 25.3.2014, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/8


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse avaldamine

2014/C 86/06

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artiklile 51.

MUUTMISTAOTLUS

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta  (2)

MUUTMISTAOTLUS VASTAVALT ARTIKLILE 9

„PANCETTA PIACENTINA”

EÜ nr: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

KGT ( ) KPN ( X )

1.   Spetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab

Toote nimetus

Toote kirjeldus

Geograafiline piirkond

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Märgistus

Riiklikud nõuded

Muu (täpsustada)

2.   Muudatus(t)e liik

Koonddokumendi või kokkuvõtte muutmine

Registreeritud KPNi või KGT muutmine, mille kohta ei ole avaldatud koonddokumenti ega kokkuvõtet

Spetsifikaadi muutmine, mis ei tingi avaldatud koonddokumendi muutmist (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 3)

Spetsifikaadi ajutine muutmine, mis tuleneb riiklike ametiasutuste nõutud kohustuslikest sanitaar- või fütosanitaarmeetmetest (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 4)

3.   Muudatus(ed)

Muudatus, millega viiakse sisse nitritite kasutamine seadusega kehtestatud koguseid alati järgides, on vajalik, sest nitritite ja nitraatide kasutamine tagab parema vastupanu haigusetekitajatele ja aitab ära hoida oksüdeerumisprotsesse toote „Pancetta Piacentina” (KPN) tootmisel.

Vajalikuks on peetud jätta välja ettekirjutus, kuidas kõhutükke (pancetta) laagerdumisetapis asetada, kuna on selgunud, et „asetamine vastavatele alustele” ei mõjuta kogu kaitstud päritolunimetusega toote tootmisprotsessi.

Muudatus, mis on seotud kõhutüki kokkurullimisele järgneva kokkusidumise või kokkuõmblemise üksikasjadega, tehti selleks, et seda tootmisetappi täpsemalt ja selgemalt kirjeldada.

Muudatus, mille kohaselt lubatakse kasutada igat liiki seasoolikaid ja tselluloosilehti, võimaldab kasutada toote viimistlemiseks ette nähtud ümbriseid ja vastab turu tegelikule arengule, mille puhul on väga keeruline (teatavates olukordades võimatu) eespool nimetatud ümbrise eri liike kindlaks määrata.

Laagerdumisetapi pikendamine kolmelt nelja kuuni peaks aitama parandada kaitstud päritolunimetust kandva toote kvaliteeti.

Maksimumtemperatuuri suurendamine laagerdumisetapis 14 kraadilt 18 kraadile nagu ka niiskusenäitajate 10 %ne lubatud kõikumine laagerdumiskeskkonna puhul on viidud sisse toote kvaliteedi parandamiseks, sest nii kujuneb välja tugevam aroom ja samas on välistatud mis tahes võimalikud puudused.

Toote tuhasisalduse miinimumprotsenti on vähendatud 2 %lt 1,5 %le, mis omakorda tuleneb soola lubatud miinimumtasemest, mis on tuhasisaldusega tihedalt seotud, ja mida on vähendatud seoses toitude üldise soolasisalduse vähendamisega.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta  (3)

„PANCETTA PIACENTINA”

EÜ nr: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

KGT ( ) KPN ( X )

1.   Nimetus

„Pancetta Piacentina”

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.2.

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab

Nimetusega „Pancetta Piacentina” tähistatakse soolatud, loomulikul teel laagerdatud toodet, mida tuleb säilitada küpsetamata. Selle tootmiseks kasutatakse poolrümba kõhuosa katvat rasvakihti, mis on võetud rinnaku alt kuni kubemeni ulatuvast osast, ning kõhuosa lihaskude.

Lõpptoode on silindrilise kujuga, kaalub 4–8 kg ning on helepunane, rasvaosa on valge. Liha on meeldiva maheda lõhna ja maitsega.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

Toodet „Pancetta Piacentina” valmistatakse sigadest, kes on sündinud, kasvanud ja tapetud Emilia Romagna ja Lombardia maakonnas. Nimetuse „Pancetta Piacentina” puhul kohaldatakse erandit määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõikest 3.

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul)

Tuleb järgida loomasööda kasutamise ja koostise üksikasjalikke eeskirju. Sigade söötmine toimub kahes etapis ja põhineb peamiselt punktis 3.3 määratletud piirkonnast pärineval teraviljal. Sigade keskmise söödaratsiooni moodustab peamiselt maisikört, samuti odrajahu, kliid, soja ja mineraalained. Piimatööstuse jääkproduktid (vadak, kalgend ja pett) tulevad valdavalt määratletud piirkonnas asuvatest juustukodadest.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Kõik toote „Pancetta Piacentina” tootmisetapid – trimmimine, kuivsoolamine, sidumine; kuivatamine ja laagerdumine – toimuvad alljärgnevas punktis 4 määratletud piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta

Pakendamine, tükeldamine ja portsjoniteks jaotamine peavad toimuma kindlaksmääratud kontrollistruktuuri järelevalve all eranditult punktis 4 määratletud töötlemispiirkonnas. Selleks, et toote iseloomulike ja eriliste omaduste säilimine oleks tagatud, peavad pakendamine, tükeldamine ja portsjoniteks jaotamine toimuma geograafilises tootmispiirkonnas ja seda peab teostama toote omadusi hästi tundev personal. Enne tükeldamist peavad töötajad eemaldama ettevaatlikult kamara. Ilma loomuliku kamarata keskkonnatingimuste kätte jäänud toode võib õhuga kokkupuutel oksüdeeruda ja selle lõigud või lõikepind võib muutuda pruunikaks, samuti võib sellega kaasneda tailiha iseloomuliku helepunase värvi kadumine, pekiosa rääsumine ja lõhnaomaduste märkimisväärne halvenemine.

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta

Ringlusse lastud tootele peavad olema märgitud sõnad „Pancetta Piacentina”.

Nimetus „Pancetta Piacentina” peab märgisele olema kirjutatud selgete kustutamatute tähtedega, mis eristuvad kõigist muudest märgise elementidest, ning sellele peab järgnema väljend „Denominazione di Origine Protetta”.

Keelatud on lisada kirjeldusi, mis ei ole selgesõnaliselt ette nähtud.

Siiski on lubatud lisada ettevõtja nimi, ärinimi ja kaubamärk, kui nendel ei ole ülistavat tähendust ja need ei eksita tarbijat, ning viide seafarmile, kust pärit loomadest toode on valmistatud.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

„Pancetta Piacentina” tootmispiirkond hõlmab tervet Piacenza provintsi, kuid piirdub üksnes aladega, mis jäävad merepinnast kuni 900 meetri kõrgusele.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära

Toote „Pancetta Piacentina” tootmise algus ulatub tagasi Rooma impeeriumi aegadesse ja Piacenza provintsi hõlmavas geograafilises piirkonnas on vastavaid oskusi aja jooksul põlvest-põlve edasi antud.

Piacenza provints muutus oluliseks tootmispiirkonnaks tänu põllumajanduse arengule kogu Po jõe piirkonnas, sest just sellelt territooriumilt (Emilia Romagna ja Lombardia) pärines toormaterjal. Tooraine päritolupiirkonnas oli loomakasvatus seotud pikaajaliste teraviljakasvatuse traditsioonidega ja eriliste juustuvalmistamismeetoditega, ning need omakorda panid aluse seakasvatusele.

Piacenza provintsis kujunes välja eriline oskus lihatükke valida ja neid vastavalt töödelda ning kohalikud tootjad andsid seda järeltulevatele põlvedele edasi. Eriti täpset oskust on vaja sea kõhutüki kokkurullimisel ja sidumisel. Toote laagerdamiseks vajalike ruumide kujunemisele aitas kaasa ka veerohkete jõeorgude ja puudega kaetud mäenõlvade rohkus.

5.2.   Toote eripära

Toode „Pancetta Piacentina” on silindrikujuline. Lõiketükil on vaheldumisi helepunane tailiha ja valge pekiosa. Liha on meeldiva maheda lõhna ja maitsega.

Toote „Pancetta Piacentina” tootmiseks vajalik lihaselise osaga lõiketükk saadakse Itaalia rasketelt sigadelt.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel

Toote „Pancetta Piacentina” iseloomulikud omadused on seotud keskkonnatingimuste ning loodus- ja inimfaktoriga. Eriti tihedalt on tootmispiirkonnana määratletud geograafilise piirkonnaga seotud tooraine omadused, sest just selles piirkonnas on kõrgel tasemel Itaalia raskete sigade kasvatus ning seda liiki sigade jaotustükkide kasutamine on toote „Pancetta Piacentina” valmistamisel otsustava tähtsusega.

Peale selle on Piacenza provintsis toimuval toote „Pancetta Piacentina” töötlemisel määravaks kohalikud inimesed, kes on aja jooksul välja arendanud erilised oskused kõhutüki soolamisel, rulli keeramisel ja sidumisel.

Lihatükk peab olema rulli keeratud ja seotud nii, et sellest tekiks silindrikujuline rull, mille lõikamisel jäävad tai ja pekiosa iseloomulikult vaheldumisi.

Tootjate tehnilised oskused soolamisel, millele lisandub laagerdumise täpne jälgimine annavad samuti tunnistust toote „Pancetta Piacentina” tihedast seosest tootmispiirkonnaga.

Tootmispiirkonna keskkonnatingimused on väga iseloomulikud, eelkõige võib esile tuua kliimat, millel on lõpptoote jaoks otsustav tähendus ja mis mõjutab toote laagerdumise kulgu.

Tooraine, toote ja nimetuse kombinatsioon on seotud piirkonna sotsiaalmajandusliku arenguga ning sarnaseid tingimusi on mujal raske leida.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7) (4)

Toote spetsifikaadi täielik tekst on saadaval järgmisel veebisaidil:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

või

otse põllumajandus-, toiduaine- ja metsanduspoliitika ministeeriumi avalehel (http://www.politicheagricole.it), klõpsates linki „Qualità e sicurezza” (Kvaliteet ja ohutus) (ekraani ülemises paremas osas), seejärel linki „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (ELile hindamiseks esitatud spetsifikaadid).


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Asendatud määrusega (EL) nr 1151/2012.

(3)  Vt joonealust märkust 2.

(4)  Vt joonealust märkust 2.


Top