Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX0325(02)

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – Deutsche Bahn I (AT.39678) – Deutsche Bahn II (AT.39731)

OJ C 86, 25.3.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/3


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (1)

Deutsche Bahn I (AT.39678)

Deutsche Bahn II (AT.39731)

2014/C 86/03

1.

13. juunil 2012 algatas komisjon menetluse vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 (2) artikli 11 lõikele 6 Deutsche Bahn AG ja selle tütarettevõtete DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG ja DB Schenker Rail Deutschland AG (edaspidi koos „DB kontsern”) vastu.

2.

6. juunil 2013 võttis komisjon vastu esialgse hinnangu vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõikele 1 ja teatas sellest samal päeval DB kontsernile. Esialgses hinnangus esitas komisjon konkurentsiprobleemid seoses DB kontserni toime pandud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 võimaliku rikkumisega. Probleemid võivad olla seotud hinnasurvega, mida raudteetranspordi ja pikamaa-reisijateveo teenuste turul Saksamaal põhjustab DB kontserni veoelektri hinnakujundussüsteem koos soodustustega.

3.

23. juulil 2013 esitas DB kontsern vastuseks komisjoni tõstatatud probleemile kohustused. 15. augustil 2013 avaldas komisjon Euroopa Liidu Teatajas määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohase teatise, milles oli kokku võetud juhtum ja kohustused, ning selles kutsuti kolmandaid isikuid üles esitama märkusi ettepaneku kohta (3).

4.

Pärast seda, kui komisjon oli teavitanud DB kontserni huvitatud isikutelt saadud 13 märkusest, mis laekusid pärast teatise avaldamist, esitas DB kontsern muudetud ettepaneku.

5.

Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 kohase otsusega muudab komisjon DB kontserni pakutud kohustused neile siduvaks ja järeldab, et pakutud kohustusi arvesse võttes ei ole tal alust täiendavaid meetmeid võtta. Menetlus tuleks seega lõpetada.

6.

Ükski juhtumi menetlusega seotud isik ei ole mulle mingeid taotlusi ega kaebusi esitanud (4). Seoses sellega olen seisukohal, et kõnealuse juhtumi puhul on kõigi osaliste menetlusõiguste tõhus kasutamine tagatud.

Brüssel, 13. detsember 2013

Wouter WILS


(1)  Vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsuse 2011/695/EL (ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes, ELT L 275, 20.10.2011, lk 29) artiklitele 16 ja 17.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta, EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.

(3)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohaselt avaldatav komisjoni teatis juhtumite AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II ja AT.39915 Deutsche Bahn III kohta, ELT C 237, 15.8.2013, lk 28.

(4)  Vastavalt otsuse 2011/695/EL artikli 15 lõikele 1 võivad menetluse osalised, kes teevad määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 kohaselt ettepaneku kohustuste võtmiseks, pöörduda igal ajal ärakuulamise eest vastutava ametniku poole, et tagada oma menetlusõiguste tõhus kasutamine.


Top