Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0261

Kohtuasi C-261/13 P: Peter Schönbergeri 8. mail 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 7. märtsi 2013 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-186/11: Peter Schönberger versus Euroopa Parlament

OJ C 207, 20.7.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 207, 20.7.2013, p. 7–7 (HR)

20.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/27


Peter Schönbergeri 8. mail 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 7. märtsi 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-186/11: Peter Schönberger versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi C-261/13 P)

2013/C 207/44

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Peter Schönberger (esindaja: advokaat O. Mader)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu 7. märtsi 2013. aasta otsus kohtuasjas T-186/11;

rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud hageja taotlus. Tühistada hagejale 25. jaanuari 2011. aasta kirjaga teatatud kostja otsus lõpetada tema petitsiooni nr 1188/2010 menetlemine, ilma et petitsiooni sisu oleks hinnanud petitsioonikomisjon;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus jättis asjaolude kirjelduses märkimata, et petitsioonikomisjoni esimees teatas täpsemaid põhjendusi esitamata, et petitsioon on küll vastuvõetav, kuid petitsioonikomisjon ei saa uurida selle sisu. Järelikult moonutas Üldkohus asjaolusid, andes mõista, nagu oleks petitsioonile antud sisuline hinnang.

Üldkohus jättis tähelepanuta petitsiooni esitamise põhiõiguse kaitseala ulatuse, leides õigusvastaselt, et see kaitse piirdub üksnes petitsiooni vastuvõetavuse kontrollimisega. Kaitse hõlmab aga ka õigust petitsiooni sisulisele hindamisele ja sisulisele otsusele, kui petitsioon on vastuvõetav (õigus nõuda sisulist hindamist).

Üldkohus leidis ebaloogiliselt, et vastuvõetava petitsiooni uurimata jätmisel parlamendi poolt ei ole — vastupidi vastuvõetamatu petitsiooni uurimata jätmisele — mingisuguseid õiguslikke tagajärgi.

Üldkohtu otsus on vastuolus tema enda kohtupraktikaga kohtuasjas T-308/07: Tegebauer (1). Üldkohus leidis nimetatud otsuses, et petitsiooniõiguse sisu võib olla riivatud, kui petitsiooni ei ole sisuliselt uuritud.

Üldkohus jättis tähelepanuta õigusnormi rikkumise, mis seisneb selles, et parlament ei ole enda otsust piisavalt põhjendanud. Selle asemel asendas Üldkohus petitsiooni uurimata jätmise puuduva põhjenduse enda põhjendustega.

Üldkohus unustas hinnata asjaolu, et apellandile ei antud võimalust esitada petitsioonikomisjonile enda taotlus moonutamata kujul.


(1)  Üldkohtu 14. septembri 2011. aasta otsus (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata).


Top