Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0557

Kohtuasi C-557/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. oktoobri 2012 . aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Transport — Ühenduse raudteede arendamine — Direktiiv 91/440/EMÜ — Artikli 5 lõige 3 — Raudteeveoettevõtjad — Majandamise sõltumatus — Otsused töötajate, varade ja hangete kohta — Artikli 7 lõige 3 — Toetuse andmine infrastruktuuriettevõtjale — Direktiiv 2001/14/EÜ — Artikli 6 lõige 1 — Eelarve tasakaal — Asjakohased tingimused — Mittetäielik ülevõtmine)

OJ C 399, 22.12.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 399/3


Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-557/10) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Transport - Ühenduse raudteede arendamine - Direktiiv 91/440/EMÜ - Artikli 5 lõige 3 - Raudteeveoettevõtjad - Majandamise sõltumatus - Otsused töötajate, varade ja hangete kohta - Artikli 7 lõige 3 - Toetuse andmine infrastruktuuriettevõtjale - Direktiiv 2001/14/EÜ - Artikli 6 lõige 1 - Eelarve tasakaal - Asjakohased tingimused - Mittetäielik ülevõtmine)

2012/C 399/03

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk ja M. França)

Kostja: Portugali Vabariik (esindaja: L. Inez Fernandes ja A. Pereira de Miranda)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta (ELT L 237, lk 25; ELT eriväljaanne 07/01, lk 341), muudetud direktiiviga 2001/12/EÜ (EÜT L 75, lk 1; ELT eriväljaanne 07/05, lk 376), artikli 5 lõikest 3, direktiivi 91/440/EMÜ artikli 7 lõikest 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta (EÜT L 75, lk 29; ELT eriväljaanne 07/05, lk 404) artikli 6 lõikest 1 tulenevate kohustuste täitmiseks vajalike õigusnormide ettenähtud tähtaja jooksul vastuvõtmata jätmine.

Resolutsioon

1.

Kuna Portugali Vabariik on seadnud iga sellise üksikotsuse tegemise — mis käsitleb riigi osalusega ettevõtja CP Comboios de Portugal EPE poolt äriühingutes kapitaliosaluste omandamist või võõrandamist — tingimuseks valitsuse nõusoleku ning kuna ta ole ei võtnud vajalikke meetmeid selleks, et täita kohustus määrata kindlaks tingimused, mis aitavad tagada infrastruktuuriettevõtja, Rede Ferroviária Nacional — REFER EP eelarve tasakaalu, siis on Portugali Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle esiteks nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiiviga 2001/12/EÜ, artikli 5 lõikest 3 ning teiseks direktiivi 91/440, muudetud direktiiviga 2001/12, artikli 7 lõikest 3 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiviga 2007/58/EÜ, artikli 6 lõikest 1.

2.

Mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.


(1)  ELT C 38, 5.2.2011.


Top