Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/035/07

Konkursikutse – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Arendus, levi, edendus ja koolitus – Koolitus

OJ C 35, 9.2.2012, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 35/40


KONKURSIKUTSE – EACEA/5/12

MEDIA 2007 – Arendus, levi, edendus ja koolitus

Koolitus

2012/C 35/07

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Käesolev teade taotlusvooru väljakuulutamise kohta põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsusel nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007) (1).

Üks nimetatud otsuse meetmetest hõlmab audiovisuaalvaldkonna kutsetöötajate täiendkutseõppe parandamist, et anda neile Euroopa ja muudel turgudel konkurentsivõimeliste toodete loomiseks vajalik oskusteave ja vajalikud oskused.

Hanketeade EACEA/5/12 on viimane täiendkoolituse alane teade programmi MEDIA 2007 raames, pakkudes 2aastast partnerluse raamlepingut.

2.   Kõlblikud kandidaadid

Kandidaadid peavad olema registreeritud ühes järgmistest riikidest:

27 Euroopa Liidu liikmesriiki;

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigid Island, Liechtenstein, Norra;

Šveits ja Horvaatia.

Käesolev teade on suunatud allpool loetletud kategooriatesse kuuluvatele kandidaatidele, kelle tegevus aitab kaasa eespool nimetatud meetmetele:

filmi ja televisiooni õppeasutused;

ülikoolid;

erikutseõppeasutused;

audiovisuaalvaldkonna eraettevõtted;

audiovisuaalvaldkonnale spetsialiseerunud organisatsioonid/kutseühingud.

3.   Abikõlblikud tegevused

Abikõlblikud on järgmised programmi MEDIA riikides läbiviidavad tegevused:

Tegevused, mille eesmärk on arendada audiovisuaalvaldkonna spetsialistide suutlikkust Euroopa mõõtme mõistmisel ja integreerimisel oma töösse, parandades oskusteavet järgmistes valdkondades:

majandus-, rahandus- ja kaubandusjuhtimise õpe;

uute audiovisuaaltehnoloogiate õpe;

stsenaariumide arendamise koolitus.

Projektide maksimaalne kestus on 12 kuud.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Abikõlblikud taotlused võivad saada kuni 100 punkti järgmiste kriteeriumide alusel:

tegevuse sisuline kvaliteet (20 punkti);

projektijuhtimine (20 punkti);

audiovisuaaltööstusega seotud partnerluse kvaliteet (20 punkti);

Euroopa mõõde (20 punkti);

mõju (20 punkti).

5.   Eelarve

Käesoleva konkursikutse suurim summa on 7 000 000 EUR.

Komisjoni rahaline toetus ei tohi ületada 50 %/60 % abikõlblike kulude kogusummast.

Täitevasutus jätab endale õiguse mitte eraldada kõiki olemasolevaid vahendeid.

6.   Taotluste esitamise tähtaeg

Taotluste esitamise tähtpäev on järgmine: 16. aprill 2012.

Taotlused tuleb saata järgmisel aadressil:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA/5/12

Mr Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Arvesse võetakse ainult nõuetekohasel vormil esitatud ja kõiki nõutavaid andmeid sisaldavaid taotlusi, mis on varustatud kuupäeva ja taotlevat asutust õiguspäraselt esindava isiku allkirjaga.

Faksi või elektronposti teel esitatud taotlusi arvesse ei võeta.

7.   Üksikasjalik teave

Kandideerijatele mõeldud üksikasjalikud suunised ja taotlusvormid on kättesaadavad veebilehel

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm

Taotluste esitamiseks tuleb tingimata kasutada ettenähtud vormi ning taotlused peavad sisaldama kõiki nõutud lisasid ja andmeid.


(1)  ELT L 327, 24.11.2006, lk 12.


Top