Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1217(03)

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2010/788/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2011/848/ÜVJP

OJ C 369, 17.12.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 369/16


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2010/788/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2011/848/ÜVJP

2011/C 369/04

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu otsuse 2010/788/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2011/848/ÜVJP, (1) lisas loetletud isikutele tehakse teatavaks järgmine teave.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu on kindlaks määranud isikud, kes tuleks kanda nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse resolutsiooni 1952 (2010) punktiga 3 pikendatud resolutsiooni 1596 (2005) punktides 13 ja 15 sätestatud meetmeid.

Asjaomased isikud ja üksused võivad esitada igal ajal ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) punkti 8 kohaselt moodustatud ÜRO komiteele taotluse koos täiendavate dokumentidega nende suhtes kohaldatavate ÜRO loetellu kandmist käsitlevate otsuste ülevaatamiseks. Kõik sellised taotlused tuleks saata järgmisel aadressil:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Lisateabe saamiseks vt: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Lisaks ÜRO otsusele otsustas Euroopa Liidu Nõukogu, et eespool nimetatud lisas loetletud isikud tuleks kanda nimekirja isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2010/788/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2011/848/ÜVJP, sätestatud piiravaid meetmeid. Asjaomaste isikute määramise põhjendused on esitatud nõukogu otsuse lisa vastavates kannetes.

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EÜ) nr 1183/2005 II lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 3).

Asjaomased isikud võivad esitada nõukogule eespool toodud aadressil taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud nimekirjadesse vaadataks uuesti läbi.

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse samuti võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ja artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 335, 17.12.2011, lk 83.


Top