Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/022/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)) EMPs kohaldatav tekst

OJ C 22, 22.1.2011, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/21


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses))

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 22/09

1.

17. jaanuaril 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta, millega ettevõtja Munksjö AB („Munksjö”, Rootsi) omandab osalise kontrolli ettevõtja Arjowiggins SAS („Arjowiggins”, Prantsusmaa) üle ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses aktsiate ostmise teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Munksjö: suure lisandväärtusega paberitoodete tootmine kuues tootevaldkonnas: dekoratiivpaber, tselluloosimass, elektrotehniline paber, Spantex, õhuke trükipaber ja Inpak (pakkematerjalid);

Arjowiggins: graafikatrükipaberi ja tehnilise paberi tootmine. Koondumine hõlmab Arjowigginsi tegevusalasid, mis on seotud dekoratiivpaberi, õhukese trükipaberi, kunstnikupaberi ja liivapaberiga.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).


Top