Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0204(03)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

OJ C 28, 4.2.2010, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 28/8


Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

2010/C 28/03

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

21.12.2009

Riikliku abi viitenumber

N 475/09

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lombardia

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Abi metsandussektoris

Õiguslik alus

DGR «Disposizioni attuative quadro ai sensi della legge regionale 5.12.2008, n. 31»

Legge regionale 5.12.2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Abi metsandussektorile

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

84 000 000 EUR

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

2009–2015

Majandusharud

Metsandussektor

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

5.1.2010

Riikliku abi viitenumber

N 477/09

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Sardinia

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Investeerimisabi tootmisele Lepidopteroni „Tuta absoluta” (Sardinia) põhjustatud kahjude ennetamiseks

Õiguslik alus

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 DGR n. 34/63 del 20.7.2009 concernente «Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 — Contributi per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero “Tuta absoluta”»

Meetme liik

Investeerimisabi

Eesmärk

Investeerimisabi

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Kogueelarve: 1 000 000 EUR

Abi osatähtsus

Abi osatähtsus on 40 % abikõlblikest investeeringutest, vähem soodsates piirkondades 50 % abikõlblikest investeeringutest. Kui abisaaja on noor põllumajandustootja, suurendatakse abi osatähtsust veel 10 %.

Kestus

1. jaanuar 2010 kuni 31. detsember 2010

Majandusharud

Põllumajandussektor

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari CA

ITALIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

5.1.2010

Riikliku abi viitenumber

N 481/09

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Sicile

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Misura 226 — Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Õiguslik alus

Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Looduskatastroofide ennetamine ja kaitse nende vastu, kahjustatud metsaalade taastamine

Abi vorm

Otsene toetus

Eelarve

68,56 miljonit EUR

Abi osatähtsus

Ettenähtud abi suurim osatähtsus on 100 %

Kestus

Alates 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2015

Majandusharud

Metsandus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste

Dipartimento Foreste

viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

21.12.2009

Riikliku abi viitenumber

N 519/09

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Bayern

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007)

Õiguslik alus

Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007)

Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und ländlicher Raum 2007 bis 2013 (BayZAL); Hier: Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft — Artikel 20 Absatz b Buchstabe v in Verbindung mit Art. 30 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2009 bis 2012 (GAK).

Art. 20 bis 22 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2005 (GVBl Nr. 15/2005, 7902-1-L).

Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und die Verwaltungsvorschriften hierzu

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsade avamine metsasihtide loomise ja säilitamise kaudu

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Kogueelarve 2013. aasta lõpuni: 20 miljonit EUR

Abi osatähtsus

Kuni 90 %

Kestus

Komisjonipoolsest heakskiitmisest kuni 31.12.2013

Majandusharud

Metsandus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Ludwigstraße 2

80539 München

DEUTSCHLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

5.1.2010

Riikliku abi viitenumber

N 602/09

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

De methode voor de berekening van de steunintensiteit van garantstellingen op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Õiguslik alus

Artikels 2, 4 en 7 Kaderwet LNV-subsidies, art. 2:81-2:89 Regeling LNV-subsidies

Meetme liik

Tagatis

Eesmärk

Teadaanne puudutab üksnes abi osatähtsuse arvutamise meetodit käibekapitalilaenude tagatiste puhul

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Ei kohaldata

Abi osatähtsus

Kestus

1.12.2009–31.12.2010

Majandusharud

Põllumajandussektor

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


Top