Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0148

Kohtuasi C-148/09 P: Belgia Kuningriigi 24. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 10. veebruari 2009 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-388/03: Deutsche Post AG ja DHL International versus Euroopa Ühenduste Komisjon (fax: 22. aprill 2009 )

OJ C 167, 18.7.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 167/3


Belgia Kuningriigi 24. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 10. veebruari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-388/03: Deutsche Post AG ja DHL International versus Euroopa Ühenduste Komisjon (fax: 22. aprill 2009)

(Kohtuasi C-148/09 P)

2009/C 167/04

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Belgia Kuningriik (esindajad: C. Pochet ja T. Materne)

Teised menetluspooled: Deutsche Post AG, DHL International, Euroopa Ühenduste Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 10. veebruari 2009. aasta otsus kohtuasjas T-388/03: Deutsche Post AG ja DHL International versus Euroopa Ühenduste Komisjon;

Mõista kohtukulud välja Deutsche Post AG-lt ja DHL Internationalilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant tugineb oma apellatsioonkaebuses, mis on esitatud Esimese Astme Kohtu 10. veebruari 2009. aasta otsuse peale, millega tühistati komisjoni 23. juuli 2003. aasta otsus, milles EÜ artikli 88 lõike 3 kohases esialgses uurimismenetluses ei esitatud vastuväiteid 3. detsembril 2002 teatatud osaluse kavandatava suurendamise peale ega La Poste’i kasuks Belgia ametivõimude poolt võetavate teatavate muude meetmete peale, kolmele väitele, milles palutakse tühistada vaidlustatud kohtuotsus.

Esimeses väites leiab apellant, et vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud riigiabi kontrollimist reguleerivaid menetlusnorme, lugedes esialgse uurimismenetluse teatavad asjaolud ja komisjoni 23. juuli 2003. aasta otsuse teatavad sisulised aspektid „tõsiseid raskusi” objektiivselt ja vaieldamatult tõendavaks, mis oleks teinud vajalikuks algatada ametliku uurimismenetluse.

Teises väites leiab apellant, et vaidlustatud kohtuotsuses jõuti osaliselt seisukohale, et komisjoni 23. juuli 2003. aasta otsuses läbiviidud kontroll riigiabi olemasolu ja selle kokkusobivuse kohta ühisturuga on sisuliselt korrektne, kuna arvesse võeti neljandat ja seitsmendat väidet ning nendega ka nõustuti, kuigi neljas ja seitsmes väide oleks tulnud lugeda vastuvõetamatuks, sest hagejal ei olnud — ka vastavalt vaidlustatud kohtuotsusele — õigust hagi esitada.

Kolmandas väites on apellant seisukohal, et vaidlustatud kohtuotsus rikub õiguskindluse põhimõtet, kuna selles väidetakse, et komisjon ei võtnud 23. juuli 2003. aasta otsuses sisalduva kontrollimise käigus arvesse Euroopa Kohtu 24. juuli 2003. aasta otsuse kohtuasjas Altmark neljandat kriteeriumi — keskmise hästi juhitud ja kohaselt varustatud ettevõtja kulude võrdluse kriteeriumi, kuigi see kohtuotsus tehti alles pärast käesolevas juhtumis läbi viidud uurimist (ning päev pärast seda, kui komisjon otsustas mitte esitada vastuväiteid La Poste’i kavandatud osaluse suurendamisele) ning enne seda ei kajastunud kõnealune kriteerium Euroopa Kohtu või Esimese Astme Kohtu praktikas ega komisjoni otsustuspraktikas.


Top