Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1212(02)

Komisjoni teatis, mis käsitleb määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohast järelpärimist ja registreerimist faasiaine staatuseta ainete puhul, mis olid seaduslikult turul enne 1. juunit 2008 (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 317, 12.12.2008, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 317/2


Komisjoni teatis, mis käsitleb määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohast järelpärimist ja registreerimist faasiaine staatuseta ainete puhul, mis olid seaduslikult turul enne 1. juunit 2008

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 317/02)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), nõutakse, et faasiaine määratlusest väljajäävad ained, mida ühenduses toodetakse või mida ühendusse puhasainena või valmistise või toote koostises imporditakse aastas üks tonn või rohkem, registreeritaks alates 1. juunist 2008 REACH-määruse artikli 10 alusel.

Enne mittefaasiainete registreerimist tuleb vastavalt REACH-määruse artiklile 26 esitada järelpärimine Euroopa Kemikaaliametile. Järelpärimise esitamist reguleerivad REACH-määruse sätted jõustusid 1. juunil 2008. Sellest tuleneb, et 1. juuni 2008. aasta seisuga oli mittefaasiaineid praktikas võimatu registreerida. Lisaks tuleb märkida, et alles 30. mail 2008 võeti vastu määrus, milles sätestati seoses REACH-määrusega kohaldatavad katsemeetodid vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 13 lõikele 3.

Teatavaid aineid, mis olid enne 1. juunit 2008 seaduslikult toodetud ja/või turule viidud, ei ole võimalik liigitada faasiaineteks REACH-määruse artikli 3 lõike 20 tähenduses. Selleks et hoida ära häireid nende ainetega seotud kauplemis- ja tootmistegevuses, meenutatakse potentsiaalsetele registreerijatele kohustust esitada järelpärimine Euroopa Kemikaaliametile, kui on olemas tõendid selle kohta, et kõnealused ained olid seaduslikult ühenduse turul enne 1. juunit 2008. Andmete puudumise korral peab registreerija esitama põhjenduse ning edastama puuduvad andmed esimesel võimalusel.


Top