Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/178/22

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst

OJ C 178, 15.7.2008, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 178/26


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.5256 — Burani/3i/APB)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 178/22)

1.

4. juulil 2008 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Antichi Pellettieri SpA, mille üle ettevõtjal Burani Designer Holding NV („Burani”, Madalmaad) on kaudne valitsev mõju, ja teatavad ettevõtjale 3i Group plc („3i”, Ühendkuningriik) kuuluvad fondid omandavad ühiskontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja APB Srl („APB”, Itaalia) üle ühisettevõtjana käsitatavas uues ettevõtjas varade üleandmise ja aktsiate ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Burani: valdusettevõtja, mille tütarettevõtjad tegelevad luksuskaupade, toidu, rõivaste ja kosmeetikatoodetega;

3i: rahvusvaheline kapitaliinvesteeringute kontsern;

APB: nahast luksuskaupade, eelkõige käekottide ja muude aksessuaaride tootmine ja turustamine tootemarkide Braccialini, Biasia, Mandarina Duck ja Coccinelle all.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele (2) lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkused võib komisjonile saata faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.5256 — Burani/3i/APB):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


Top