Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0275

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta (uuesti sõnastamine) KOM(2007) 736 lõplik — 2007/0259 (COD)

OJ C 162, 25.6.2008, p. 85–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/85


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta” (uuesti sõnastamine)

KOM(2007) 736 lõplik — 2007/0259 (COD)

(2008/C 162/18)

10. jaanuaril 2008 otsustas nõukogu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 175 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta” (uuesti sõnastamine)

Kuna komitee nõustub täielikult ettepaneku sisuga ning on oma seisukohti kõnealusel teemal juba väljendanud varasemastes arvamustes CESE 1235/1988, mis võeti vastu 24. novembril 1988. aastal (1), ja CESE 887/1996, mis võeti vastu 10. juulil 1996. aastal (2), otsustas komitee täiskogu 442. istungjärgul 13.–14. veebruaril 2008 (13. veebruari istungil) esitada kõnealuse ettepaneku kohta pooldava arvamuse ning viidata eespool nimetatud dokumentides võetud seisukohale. Poolt hääletas 133, vastu hääletas 2 ja erapooletuks jäi 3.

 

Brüssel, 13. veebruar 2008

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

president

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta”, KOM(1988) 160 lõplik (EÜT C 23, 30.1.1989, lk 45).

(2)  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 90/219/EMÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta”, KOM(1995) 640 lõplik (EÜT C 295, 7.10.1996, lk 52).


Top