Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011IP0269

Eksitavad ärikataloogid Euroopa Parlamendi 9. juuni 2011 . aasta resolutsioon eksitavate ärikataloogide kohta (petitsioonid 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ja teised)

OJ C 380E , 11.12.2012, p. 128–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 380/128


Neljapäev, 9. juuni 2011
Eksitavad ärikataloogid

P7_TA(2011)0269

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta resolutsioon eksitavate ärikataloogide kohta (petitsioonid 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ja teised)

2012/C 380 E/16

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma 16 detsembri 2008. aasta resolutsiooni eksitavate „kataloogiettevõtete” kohta (petitsioonid 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ja teised) (1);

võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.

arvestades, et parlament on saanud rohkem kui 400 petitsiooni seoses mõnede ärikatalooge kirjastavate äriühingute laialt levinud eksitavate äritavadega, mis mõjutavad Euroopa Liidus tuhandeid valdavalt väikeseid ettevõtteid ning millel on märkimisväärne rahaline mõju; arvestades, et parlament saab jätkuvalt petitsioone ja kaebusi ärikatalooge kirjastavate äriühingute kohta;

B.

arvestades, et kõnealused eksitavad äritavad seisnevad tavaliselt äriettevõtete, samuti kutsetöötajate ja mittetulundusüksuste meelitamises laskma end tasuta ärikataloogidesse kanda; arvestades, et lepingu sõlminud avastavad hiljem, et leping on tasuline;

C.

arvestades, et ärikatalooge kirjastavad äriühingud asuvad sageli teises liikmesriigis kui nende ohvrid, mis raskendab viimastel riigi ametiasutustelt kaitse ja/või heastamise taotlemist,

1.

väljendab kahetsust, et direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (2), mida kohaldatakse ettevõtete vaheliste tehingute suhtes, näib olevat tulemusliku heastamise jaoks ebapiisav või siis liikmesriigid ei jõusta seda nõuetekohaselt;

2.

tuletab meelde, et ehkki komisjonil ei ole pädevust direktiivi jõustamiseks vahetult üksikisikute või äriühingute suhtes, on tal kohustus tagada direktiivi nõuetekohane rakendamine liikmesriikide poolt;

3.

kutsub komisjoni üles ennetavalt kontrollima direktiivi 2006/114/EÜ ülevõtmist, rakendamist ja siseriiklikku jõustamist liikmesriikide poolt ning võtma vajaduse korral parandusmeetmeid;

4.

nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks oma tegevust kõnealuse direktiivi ning muude asjakohaste õigusaktide läbivaatamisel ja parandamisel, et võimalikult kiiresti teha lõpp ärikatalooge kirjastavate äriühingute eksitavale tegevusele, eelkõige ärikataloogide eksitavate tavade musta nimekirja koostamise abil;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.


(1)  ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 17.

(2)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.


Top