Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0230

Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitlev protokoll (Transpordiprotokoll) * Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (Transpordiprotokoll) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 183–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/183


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitlev protokoll (Transpordiprotokoll) *

P6_TA(2009)0230

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (Transpordiprotokoll) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

2010/C 184 E/44

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0895);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 71 ning artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0073/2009);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0219/2009),

1.

kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


Top