Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0102

Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine * Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon Prantsuse Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 333–333 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/333


Kolmapäev, 11. märts 2009
Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine *

P6_TA(2009)0102

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Prantsuse Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

2010/C 87 E/50

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Prantsuse Vabariigi algatust (14479/2008);

võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 1998. aasta akti, millega kehtestatakse Europoli töötajate suhtes kohaldatavad personalieeskirjad (1), ning eelkõige selle artiklit 44;

võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0038/2009);

võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0078/2009),

1.

kiidab Prantsuse Vabariigi algatuse heaks;

2.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Prantsuse Vabariigi algatust oluliselt muuta;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Prantsuse Vabariigi valitsusele.


(1)  EÜT C 26, 30.1.1999, lk 23.


Top