EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2079

Nõukogu otsus (EL) 2023/2079, 18. september 2023, Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise Euroopa Liidu liikmesriikide ja Jaapani vaheliste lennunduslepingute teatavaid sätteid käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

ST/7028/2023/INIT

OJ L 241, 29.9.2023, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2079/oj

Related international agreement

29.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2023/2079,

18. september 2023,

Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise Euroopa Liidu liikmesriikide ja Jaapani vaheliste lennunduslepingute teatavaid sätteid käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes selle artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2023/362 (2) allkirjastati 20. veebruaril 2023 Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline Euroopa Liidu liikmesriikide ja Jaapani vaheliste lennunduslepingute teatavaid sätteid käsitlev leping (edaspidi „leping“), eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(2)

Lepingu eesmärk on viia liikmesriikide ja Jaapani vahel sõlmitud 13 kahepoolset lennunduslepingut kooskõlla liidu õigusega.

(3)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline Euroopa Liidu liikmesriikide ja Jaapani vaheliste lennunduslepingute teatavaid sätteid käsitlev leping kiidetakse liidu nimel heaks (3).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu (4) artikli 6 lõikes 1 sätestatud teate.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 18. september 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

L. PLANAS PUCHADES


(1)   11. juuli 2023. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 14. veebruari 2023. aasta otsus (EL) 2023/362 Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise Euroopa Liidu liikmesriikide ja Jaapani vaheliste lennunduslepingute teatavaid sätteid käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 50, 17.2.2023, lk 1).

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 2.

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Top