EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0548

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/548, 6. aprill 2018, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 91, 9.4.2018, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/548/oj

9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/2


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/548,

6. aprill 2018,

millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007, (1) eriti selle artikli 47 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. augustil 2017 vastu määruse (EL) 2017/1509.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu („ÜRO Julgeolekunõukogu“) resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee kandis 30. märtsil 2018 ühe isiku ja kakskümmend üks üksus selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid ning määras 15 laeva suhtes varade külmutamise, 25 laeva suhtes sadamasse sissesõidu keelu ning 12 laeva suhtes registreerimise teises riigis.

(3)

Määruse (EL) 2017/1509 XIII ja XIV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1509 XIII ja XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. aprill 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  ELT L 224, 31.8.2017, lk 1.


LISA

1)

Allpool loetletud isik ja üksused lisatakse määruse (EL) 2017/1509 XIII lisas esitatud ja artikli 34 lõigetes 1 ja 3 osutatud isikute ja üksuste loetellu.

„a)   Füüsilised isikud

 

Nimi

Teised nimed

Tuvastamisandmed

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Põhjendused

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Sünniaeg: 20.10.1957

Passinumber: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan korraldas KRDV söeeksporti koos kolmandas riigis tegutseva KRDV vahendajaga ning ta on varem üritanud muudest sanktsioonidest kõrvale hiilida.

b)   Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Teised nimed

Asukoht

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Muu teave

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Panama lipu all sõitva aluse HUA FU registreeritud omanik, laevajuht ja kommertsdirektor. Tegemist on kaubalaevaga, millele lastiti 24. septembril 2017 Najinis KRDVs KRDV süsi.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Laeva CHON MYONG registreeritud omanik. Tegemist on KRDV lipu all sõitva alusega, mille kaudu toimus 2017. aasta detsembri lõpus kütuse tankimine laevalt laevale.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri PAEK MA omanik. Tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari keskel nafta pumpamine laevalt laevale.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri NAM SAN 8 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale. Samuti aluse HAP JANG GANG 6 omanik.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

ASIA BRIDGE 1 laevajuht ja kommertsdirektor. Hongkongi omandis olev alus, arvatav ASIA BRIDGE 1 sai 19. oktoobril 2017 Huaxin Shippingult ülesande valmistuda sisenemiseks Namposse, KRDVi, et võtta sealt peale Vietnamisse saadetav söelaadung. ASIA BRIDGE 1 sai Huaxin Shipping Ltd. töötajalt, keda ei ole tuvastatud, ülesande valmistuda 8 000 tonni söe pealevõtmiseks ning seejärel sõita Cam Phasse Vietnami. Kaptenil kästi Nampo sadamas seistes laeva nimi ja muud tunnused riidega kinni katta.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshall Islands

30.3.2018

Tsang Yung Yuan (teise nimega Neil Tsang) ja Kingly Won üritasid 2017. aastal osaleda ühe kolmanda riigi ettevõttega naftatehingus, mille väärtus oli üle miljoni dollari, et naftat ebaseaduslikult KRDVsse transportida. Kingly Won tegutses selle naftafirma ja ühe Hiina firma vahendajana, kes pöördus Kingly Woni poole, et viimane tema nimel laevakütust ostaks.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri CHON MA SANi registreeritud omanik. KRDV lipu all sõitev CHON MA SAN valmistus tõenäoliselt laevalt laevale tankimiseks 2018. aasta jaanuari lõpus. KRDV lipu all sõitva mootortankeri YU JONG 2 kapten, mille kohta anti 18. novembril 2017 tundmatule KRDVs asuvale kontrollijale teada, et laev üritas oli enne laevalt laevale tankimist tormi vältida. Kapten pakkus, et YU JONG 2 tangiks naftat enne KRDV lipu all sõitvat tankerit CHON MA SAN, sest CHON MA SAN on suurem ning seetõttu sobivam tormi ajal tankimiseks. Pärast seda, kui CHON MA SAN tankis teiselt laevalt kütteõli, tankis YU JONG 2 19. novembril 2017 laevalt laevale tankimise kaudu 1 168 kiloliitrit kütteõli.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri AN SAN 1 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

YU PHYONG 5 registreeritud omanik. YU PHYONG 5 tankis 2017. aasta novembri lõpus laevalt laevale tankimise kaudu 1 721 tonni kütteõli.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankerite SAM JONG 1 ja SAM JONG 2 registreeritud omanik. Arvatakse, et mõlemad laevad importisid KRDVsse rafineeritud naftat, rikkudes sellega 2018. aasta jaanuari lõpus ÜRO sanktsioone.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV lipu all sõitev SAM MA 2, mille omanik on Korea Samma Shipping Company, tankis 2017. aasta oktoobri keskel laevalt laevale naftat ning võltsis dokumente, tankides ühe toimingu käigus peaaegu 1 600 tonni kütteõli. Kaptenile anti käsk laevakerelt kustutada SAMMA SHIPPING ja koreakeelsed sõnad ning asendada need nimega Hai Xin You 606, et varjata laeva KRDV päritolu.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK;

äriregistri number: IMO 5434358

30.3.2018

KRDV tankeri YU JONG 2 registreeritud omanik. Laevale laaditi 19. novembril 2017 laevalt laevale tankimise käigus 1 168  kiloliitrit kütteõli.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Panama lipu all sõitva laeva KOTI laevajuht ja kommertsdirektor. KOTI kaudu toimus 9. detsembril 2017 tõenäoliselt naftatoodete laevalt laevale tankimine KRDV lipu all sõitvale laevale KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV naftatoodete tankeri YU SON laevajuht. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri PAEK MA registreeritud omanik. Tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari keskel nafta pumpamine laevalt laevale.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri JI SONG 6 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari lõpus nafta pumpamine laevalt laevale. Samale ettevõttele kuuluvad ka alused JI SONG 8 ja WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Ettevõtte omanik on või seda kontrollib Tsang Yung Yuan ning see on seotud KRDV söe ebaseaduslike tarnetega.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Aluse DONG FENG 6 registreeritud omanik, laevajuht ja kommertsdirektor. Sellele laevale lastiti 11. juulil 2017 Hamhungis KRDVs eksportimiseks süsi, millega rikuti ÜRO sanktsioone.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, China

30.3.2018

St Kitts-Nevise lipu all sõitvate aluste HAO FAN 2 ja HAO FAN 6 laevajuht ja kommertsdirektor. Alusele HAO FAN 6 lastiti 27. augustil 2017 Nampos KRDVs süsi. Alusele HAO FAN 2 lastiti 3. juunil 2017 Nampos KRDVs Põhja-Korea süsi.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419–201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018

XIN GUANG HAI laevajuht ja kommertsdirektor. Sellele laevale lastiti 27. oktoobril 2017 Taeanis KRDVs süsi ning mis pidi arvestuslikult saabuma 14. novembril 2017 Cam Phasse Vietnamis, kuid sinna ei saabunud, vaid läks hoopis 18. detsembril 2017 Port Klangi Malaisias.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17–22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Aluse YUK TUNG laevajuht ja kommertsdirektor. Selle aluse kaudu toimus rafineeritud naftatoodete laevalt laevale tankimine.“

2)

Allpool nimetatud laevad lisatakse nende laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/1509 XIV lisas sätestatud piiravaid meetmeid pealkirja all „A. Arestitavad laevad“:

„1.   Nimi: CHON MYONG 1

Lisateave

IMO: 8712362

2.   Nimi: AN SAN 1

Lisateave

IMO: 7303803

3.   Nimi: YU PHYONG 5

Lisateave

IMO: 8605026

4.   Nimi: SAM JONG 1

Lisateave

IMO: 8405311

5.   Nimi: SAM JONG 2

Lisateave

IMO: 7408873

6.   Nimi: SAM MA 2

Lisateave

IMO: 8106496

7.   Nimi: YU JONG 2

Lisateave

IMO: 8604917

8.   Nimi: PAEK MA

Lisateave

IMO: 9066978

9.   Nimi: JI SONG 6

Lisateave

IMO: 8898740

10.   Nimi: CHON MA SAN

Lisateave

IMO: 8660313

11.   Nimi: NAM SAN 8

Lisateave

IMO: 8122347

12.   Nimi: YU SON

Lisateave

IMO: 8691702

13.   Nimi: WOORY STAR

Lisateave

IMO: 8408595

14.   Nimi: JI SONG 8

Lisateave

IMO: 8503228

15.   Nimi: HAP JANG GANG 6

Lisateave

IMO: 9066540“

3)

Allpool nimetatud laevad lisatakse nende laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/1509 XIV lisas sätestatud piiravaid meetmeid pealkirja all „B. Laevad, millel on keelatud sadamasse siseneda“:

„9.   Nimi: CHON MYONG 1

Lisateave

IMO: 8712362

10.   Nimi: AN SAN 1

Lisateave

IMO: 7303803

11.   Nimi: YU PHYONG 5

Lisateave

IMO: 8605026

12.   Nimi: SAM JONG 1

Lisateave

IMO: 8405311

13.   Nimi: SAM JONG 2

Lisateave

IMO: 7408873

14.   Nimi: SAM MA 2

Lisateave

IMO: 8106496

15.   Nimi: YU JONG 2

Lisateave

IMO: 8604917

16.   Nimi: PAEK MA

Lisateave

IMO: 9066978

17.   Nimi: JI SONG 6

Lisateave

IMO: 8898740

18.   Nimi: CHON MA SAN

Lisateave

IMO: 8660313

19.   Nimi: NAM SAN 8

Lisateave

IMO: 8122347

20.   Nimi: YU SON

Lisateave

IMO: 8691702

21.   Nimi: WOORY STAR

Lisateave

22.   Nimi: ASIA BRIDGE 1

Lisateave

IMO: 8916580

23.   Nimi: XIN GUANG HAI

Lisateave

IMO: 9004700

24.   Nimi: HUA FU

Lisateave

IMO: 9020003

25.   Nimi: YUK TUNG

Lisateave

IMO: 9030591

26.   Nimi: KOTI

Lisateave

IMO: 9417115

27.   Nimi: DONG FENG 6

Lisateave

IMO: 9008201

28.   Nimi: HAO FAN 2

Lisateave

IMO: 8747604

29.   Nimi: HAO FAN 6

Lisateave

IMO: 8628597

30.   Nimi: JIN HYE

Lisateave

IMO: 8518572

31.   Nimi: FAN KE

Lisateave

IMO: 8914934

32.   Nimi: WAN HENG 11

Lisateave

IMO: 8791667

33.   Nimi: MIN NING DE YOU 078

Lisateave

IMO: puudub“


Top