EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0326

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/326, 5. märts 2018, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

OJ L 63, 6.3.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/326/oj

6.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/5


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/326,

5. märts 2018,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (1), eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 208/2014.

(2)

Nõukogu teostatud läbivaatamise tulemusena tuleks kahe isiku kohta tehtud kanne välja jätta ning kolme isiku kohta tehtud põhjendusi tuleks ajakohastada.

(3)

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

N. DIMOV


(1)  ELT L 66, 6.3.2014, lk 1.


LISA

I.

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisast jäetakse välja allpool nimetatud isikud:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Kanded määruse (EL) nr 208/2014 I lisas esitatud järgmiste isikute kohta asendatakse alltoodud kannetega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Sündinud 10. juulil 1973 Jenakijeves (Donetski oblast), endise presidendi poeg, ärimees

Isik, kelle suhtes Ukraina asutused algatasid kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamisega või selles osalemisega.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

Sündinud 17. detsembril 1947 Kalugas (Venemaa), Ukraina peaminister kuni 2014. aasta jaanuarini

Isik, kelle suhtes Ukraina asutused algatasid kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamisega või selles osalemisega.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Sündinud 21. septembril 1985 Harkivis, ärimees

Isik, kelle suhtes Ukraina pädevad asutused on algatanud kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamisega ning seoses ametiseisundi kuritarvitamisega, et saada põhjendamatut kasu endale või kolmandale isikule, põhjustades seeläbi kahju Ukraina riigi rahalistele vahenditele või varale.

6.3.2014


Top