EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0324

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/324, 5. märts 2018, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 63, 6.3.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/324/oj

6.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/324,

5. märts 2018,

millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007, (1) eriti selle artikli 47 lõiget 5,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. augustil 2017 vastu määruse (EL) 2017/1509.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee muutis 15. veebruaril 2018 kannet isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) 2017/1509 XIII lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1509 XIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

N. DIMOV


(1)  ELT L 224, 31.8.2017, lk 1.


LISA

Määruse (EL) 2017/1509 XIII lisas asendatakse pealkirja „a) Füüsilised isikud“ all kanne 52 järgmisega:

„52.

Ri Su Yong

 

Sünniaeg: 25.6.1968

Kodakondsus: KRDV

Passi nr: 654310175

Aadress: andmed puuduvad

Sugu: mees

Töötas ettevõtte Korea Ryonbong General Corporation esindajana Kuubas

2.6.2017

Ettevõtte Korea Ryonbong General Corporation ametnik, kes tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki. Selle ettevõtte hanked toetavad ilmselt samuti KRDV keemiarelvade programmi.“


Top