EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0315

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/315, 4. märts 2016, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

C/2016/1506

OJ L 60, 5.3.2016, p. 62–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; mõjud tunnistatud kehtetuks 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/315/oj

5.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/62


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/315,

4. märts 2016,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 13 lõike 1 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 329/2007 IV lisas on loetletud isikud, üksused ja asutused, kelle on kindlaks määranud ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu ja kelle suhtes vastavalt määrusele kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 329/2007 V lisas on esitatud nende IV lisas loetlemata isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle on loetellu kandnud nõukogu ning kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(3)

2. märtsil 2016 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu kanda 16 füüsilist isikut ja 12 üksust loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kehtivad piiravad meetmed, ning ajakohastas ühe isiku ja kahe üksuse tuvastamisandmeid. Seepärast tuleks IV lisa vastavalt muuta. Muuta tuleks ka V lisa, sest selles esitatud loetellu on kantud neist üksustest seitse ja isikutest üks.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 329/2007 muudetakse järgmiselt.

1)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

2)

V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor Rahastamisvahendid


(1)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 1.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 329/2007 IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Määruse (EÜ) nr 329/2007 IV lisasse lisatakse pealkirja „Füüsilised isikud” alla järgmised kanded:

a)

Choe Chun-Sik (teiste nimedega a) Choe Chun Sik; b) Ch'oe Ch'un Sik. Sünnikuupäev: 12.10.1954. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Chun-sik oli Second Academy of Natural Sciences'i (SANS) direktor ning juhtis KRDV kaugmaarakettide programmi. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

b)

Choe Song Il. Passi nr: a) 472320665 (Kehtivuse lõppkuupäev: 26.9.2017), b) 563120356. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja Vietnamis. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

c)

Hyon Kwang Il (teise nimega Hyon Gwang Il). Sünnikuupäev: 27.5.1961. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Hyon Kwang Il National Aerospace Development Administration'i teadusliku arendamise osakonna juhataja. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

d)

Jang Bom Su (teise nimega Jang Pom Su). Sünnikuupäev: 15.4.1957. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja Süürias. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

e)

Jang Yong Son. Sünnikuupäev: 20.2.1957. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation`i (KOMID) esindaja Iraanis. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

f)

Jon Myong Guk (teise nimega Cho'n Myo'ng-kuk). Sünnikuupäev: 18.10.1976. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: 4721202031 (Kehtivuse lõppkuupäev: 21.2.2017). Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja Süürias. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

g)

Kang Mun Kil (teise nimega Jiang Wen-ji). Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: PS 472330208 (Kehtivuse lõppkuupäev: 4.7.2017). Muu teave: Kang Mun Kil juhtis Namchongangi (tuntud ka kui Namhung) esindajana tuumaprojektidega seotud hankeid. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

h)

Kang Ryong. Sünnikuupäev: 21.8.1969. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation`i (KOMID) esindaja Süürias. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

i)

Kim Jung Jong (teise nimega Kim Chung Chong). Sünnikuupäev: 07.11.1966. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: a) 199421147 (Kehtivuse lõppkuupäev: 29.12.2014), b) 381110042 (Kehtivuse lõppkuupäev: 25.1.2016), c) 563210184 (Kehtivuse lõppkuupäev: 18.6.2018). Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja Vietnamis. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

j)

Kim Kyu. Sünnikuupäev: 30.7.1968. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation`i (KOMID) välissuhetega tegelev ametnik. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

k)

Kim Tong My'ong (teiste nimedega a) Kim Chin-So'k, b) Kim Tong-Myong, c) Kim Jin-Sok; d) Kim, e) Hyok-Chol). Sünniaasta: 1964. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Kim Tong My'ong on Tanchon Commercial Bank'i president ning on töötanud Tanchon Commercial Bank'is erinevatel töökohtadel alates 2002. aastast. Ta osales ka Amroggangi juhtimises. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

l)

Kim Yong Chol. Sünnikuupäev: 18.2.1962. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation`i (KOMID) esindaja Iraanis. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

m)

Ko Tae Hun (teise nimega Kim Myong Gi). Sünnikuupäev: 25.5.1972. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: 563120630 (Kehtivuse lõppkuupäev: 20.3.2018). Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

n)

Ri Man Gon. Sünnikuupäev: 29.10.1945. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: PO381230469 (Kehtivuse lõppkuupäev: 6.4.2016). Muu teave: Ri Man Gon on laskemoonatööstuse minister. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

o)

Ryu Jin. Sünnikuupäev: 7.8.1965. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: 563410081. Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation`i (KOMID) esindaja Süürias. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

p)

Yu Chol U. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Yu Choi U on National Aerospace Development Administration'i direktor. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

2)

Kanne „Ra Ky'ong-Su (alias Ra Kyung-Su). Ametikoht: Tanchon Commercial Bank'i (TCB) ametnik. Sünnikuupäev: 4.6.1954. Passi nr: 645120196. Muu teave: Sugu: Mees Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.” pealkirja „Füüsilised isikud” all asendatakse järgmisega:

„Ra Ky'ong-Su (teiste nimedega a) Ra Kyung-Su, b) Chang, Myong Ho). Sünnikuupäev: 4.6.1954. Passi nr: 645120196. Muu teave: a) Sugu: Mees Ra Ky'ong-Su on Tanchon Commercial Bank'i (TCB) ametnik. Sellel ametikohal vahendas ta TCB tehinguid. Komitee kandis Tanchon Commercial Banki loetellu 2009. aasta aprillis ja see on peamine finantsüksus, mis tegeleb KRDV tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügiga. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.”

3)

Määruse (EÜ) nr 329/2007 IV lisasse lisatakse pealkirja „Juriidilised isikud, üksused ja asutused” alla järgmised kanded:

a)

Academy of National Defense Science Asukoht: Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: Academy of National Defense Science osaleb KRDV ballistiliste rakettide ja tuumarelvaprogrammide väljatöötamise edendamisel. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

b)

Chongchongang Shipping Company. (teise nimega Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Aadress: a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, KRDV, b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, KRDV. Muu teave: a) IMO number: 5342883, b) Chongchongang Shipping Company proovis 2013. aasta juulis talle kuuluva laeva Chong Chon Gang abil importida otse KRDVsse ebaseaduslikult tavarelvade lasti. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

c)

Daedong Credit Bank (DCB) (teiste nimedega a) DCB, b) Taedong Credit Bank). Aadress: a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, KRDV, b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, KRDV. Muu teave: a) SWIFT: DCBK KKPY, b) Daedong Credit Bank on osutanud finantsteenuseid Korea Mining Development Trading Corporation'ile (KOMID) ja Tanchon Commercial Bank'ile. DCB on vähemalt alates 2007. aastast vahendanud KOMIDi ja Tanchon Commercial Bank'i nimel sadu finantstehinguid, mille väärtus ulatub miljonitesse dollaritesse. Mõnel juhul on DCB teadlikult aidanud kaasa tehingutele, kasutades eksitavaid finantstavasid. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

d)

Hesong Trading Company (teise nimega Hesong Trading Corporation). Aadress: Pyongyang, KRDV. Muu teave: Hesong Trading Corporation'i emaettevõtja on Korea Mining Development Corporation (KOMID). Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

e)

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (teise nimega KKBC). Aadress: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, KRDV Muu teave: KKBC osutab finantsteenuseid Tanchon Commercial Bank'i ja Korea Hyoksin Trading Corporation'i heaks, mis on Korea Ryonbong General Corporation' allasutus. Tanchon Commercial Bank on kasutanud KKBCd rahaülekanneteks, mis ulatuvad tõenäoliselt miljonitesse dollaritesse, sealhulgas ülekanneteks, mis hõlmavad Korea Mining Development Corporation'iga seotud vahendite ülekandeid. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

f)

Korea Kwangsong Trading Corporation. Aadress: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KRDV Muu teave: Korea Kwangsong Trading Corporation'i emaettevõtja on Korea Ryongbong General Corporation. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

g)

Aatomienergiatööstuse ministeerium (teise nimega MAEI). Aadress: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, KRDV. Muu teave: Aatomienergiatööstuse ministeerium loodi 2013. aastal, eesmärgiga moderniseerida KRDV aatomienergiatööstust, et suurendada tuumamaterjalide tootmist, tõsta nende kvaliteeti ja jätkata KRDV sõltumatu tuumatööstuse väljaarendamist. MAEI roll KRDV tuumarelvade väljaarendamises on teadaolevalt väga oluline, ta vastutab riigi tuumarelvaprogrammi igapäevase juhtimise eest ja tema alluvuses tegutseb teisi tuumavaldkonnaga seotud organisatsioone. Selle ministeeriumi alluvusse kuulub mitu tuumaprojektidega seotud organisatsiooni, uurimiskeskust ning kaks komiteed: isotoopide kasutamise komitee (Isotope Application Committee) ja tuumaenergiakomitee (Nuclear Energy Committee). MAEI alluvuses on ka KRDV teadaolev plutooniumirajatis Yongbuyni tuumauuringute keskuses. Lisaks sellele märkis ekspertide rühm oma 2015. aasta aruandes, et 2009. aastal resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud komitee poolt tuumaprojektides osalemise või nende toetamise tõttu loetellu kantud GBAE endine direktor Ri Je-son määrati 9. aprillil 2014 MAEI juhiks. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

h)

Laskemoonatööstuse osakond (teise nimega: sõjaliste tarnete tööstuse osakond) Aadress: Pyongyang, KRDV. Muu teave: Laskemoonatööstuse osakond täidab KRDV raketiprogrammi rakendamises võtmerolli. Laskemoonatööstuse osakond vastutab KRDV ballistiliste rakettide, sealhulgas Taepo Dong-2 tüüpi rakettide väljaarendamise järelevalves. Osakond vastutab KRDV relvatootmise ning teadus- ja arendustegevuse eest, mis hõlmab ka KRDV ballistiliste rakettide programmi. Second Economic Committee ja Second Academy of Natural Sciences (samuti 2010. aastal loetellu kantud) on laskemoonatööstuse osakonna allasutused. Laskemoonatööstuse osakond on viimastel aastatel tegelenud veokile KN08 monteeritud kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide väljatöötamisega. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

i)

National Aerospace Development Administration (teise nimega NADA). Aadress: Korea Rahvademokraatlik Vabariik Muu teave: NADA osaleb KRDV kosmoseteaduse ja -tehnoloogia väljatöötamises, mis hõlmab ka satelliitide lähetamist ja kanderakette. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

j)

Office 39 (teised nimega a) Office #39, b) Office No. 39, c) Bureau 39, d) Central Committee Bureau 39, e) Third Floor, f) Division 39. Aadress: Korea Rahvademokraatlik Vabariik Muu teave: KRDV valitsusüksus. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

k)

Reconnaissance General Bureau (luure üldbüroo) (teiste nimedega a) Chongch'al Ch'ongguk, b) KPA Unit 586, c) RGB). Aadress: a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, KRDV, b) Nungrado, Pyongyang, KRDV. Muu teave: Reconnaissance General Bureau on Põhja-Korea peamine luureorganisatsioon, mis loodi 2009. aasta alguses, kui ühendati Korea Töölispartei olemasolevad luureorganisatsioonid Operations Department ja „35. büroo” ning Korea Rahvaarmee Luureagentuur. Reconnaissance General Bureau kaupleb tavarelvadega ja tema kontrolli all on KRDV tavarelvadega tegelev ettevõte Green Pine Associated Corporation. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

l)

Second Economic Committee Aadress: Kangdong, KRDV. Muu teave: Second Economic Committee täidab KRDV raketiprogrammi rakendamises võtmerolli. Second Economic Committee vastutab KRDV ballistiliste rakettide tootmise järelevalve eest ja juhib KOMIDi tegevust. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

4)

Pealkirja „Juriidilised isikud, üksused ja asutused” all asendatakse järgmised isikuandmed:

a)

kanne „Namchongang Trading Corporation (teise nimega a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Muu teave: a) asub Pyongyangis Põhja-Koreas; b) on Põhja-Korea kaubandusettevõtja, kes allub aatomienergia üldbüroole (GBAE). Namchongang on osalenud Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tuumarajatisest leitud Jaapani päritolu vaakumpumpade hankimises ja Saksamaa kodanikuga seotud tuumaalastes hangetes. Samuti on ta alates 1990. aastate lõpust osalenud alumiiniumtorude ja muude uraani rikastamise programmi jaoks vajalike seadmete soetamises. Ettevõtjat esindab endine diplomaat, kes esindas Põhja-Koread Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri 2007. aasta missiooni ajal Yongbyoni tuumarajatistesse. Arvestades Korea Rahvademokraatliku Vabariigi varasemat massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevust, valmistab ettevõtja Namchongang massihävitusrelvade levitamine tõsist muret. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009” asendatakse järgmisega:

„Namchongang Trading Corporation (teiste nimedega a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading Corporation). Muu teave: a) asub Pyongyangis Põhja-Koreas; b) on Põhja-Korea kaubandusettevõtja, kes allub aatomienergia üldbüroole (GBAE). Namchongang on osalenud Põhja-Korea tuumarajatisest leitud Jaapani päritolu vaakumpumpade hankimises ja Saksamaa kodanikuga seotud tuumaalastes hangetes. Samuti on ta alates 1990. aastate lõpust osalenud alumiiniumtorude ja muude uraani rikastamise programmi jaoks vajalike seadmete soetamises. Ettevõtjat esindab endine diplomaat, kes esindas Põhja-Koread Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri 2007. aasta missiooni ajal Yongbyoni tuumarajatistesse. Arvestades Korea Rahvademokraatliku Vabariigi varasemat massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevust, valmistab ettevõtja Namchongang massihävitusrelvade levitamine tõsist muret. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.”;

b)

kanne „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (teise nimega OMM). Aadress: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: a) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) number: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited on laeva Chong Chon Gang käitaja/haldaja. Tal oli tähtis osa peidetud relvalasti ja relvadega seotud materjali veo korraldamises Kuubalt Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki juulis 2013. Nii toetas äriühing Ocean Maritime Management Company, Limited tegevust, mis on resolutsioonidega keelatud – nimelt on resolutsiooniga 1718 (2006), mida on muudetud resolutsiooniga 1874 (2009), kehtestatud relvaembargo –, ning aitas kaasa kõnealuste resolutsioonidega kehtestatud meetmete eiramisele. Loetellu kandmise kuupäev: 30.7.2014.” asendatakse järgmisega:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (teise nimega OMM). Aadress: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: a) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) number: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited'il oli tähtis osa peidetud relvalasti ja relvadega seotud materjali veo korraldamises Kuubalt Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki juulis 2013. Nii toetas äriühing Ocean Maritime Management Company, Limited tegevust, mis on resolutsioonidega keelatud – nimelt on resolutsiooniga 1718 (2006), mida on muudetud resolutsiooniga 1874 (2009), kehtestatud relvaembargo –, ning aitas kaasa kõnealuste resolutsioonidega kehtestatud meetmete eiramisele, c) Ocean Maritime Management Company, Limited käitab/haldab järgmiste IMO numbritega laevu: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) JH 86 8602531, k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, l) Jin Tai 9163154, m) Jin Teng 9163166, n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, o) Mi Rim 8713471, p) Mi Rim 2 9361407, q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, r) Orion Star (Richocean) 9333589, s) Ra Nam 2 8625545, t) Ra Nam 3 9314650, u) Ryo Myong 8987333, v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, y) South Hill 2 8412467, z) South Hill 5 9138680, aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, dd) Grand Karo 8511823, ee) Tong Hung 8661575. Loetellu kandmise kuupäev: 28.7.2014.”


II LISA

Määruse (EÜ) nr 329/2007 V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Järgmised pealkirja „Artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused” all olevad kanded jäetakse välja:

„2.

Hesong Trading Corporation

Asukoht: P'yongyang

Äriühingu Korea Mining Development Corporation (KOMID) kontrolli all (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009); peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Hesong Trading Corporation tegeleb ballistiliste rakettide programmis vajamineva tarnimisega.”

„6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Asukoht: Rakwon-dong, Pothonggangi piirkond, P'yongyang

Äriühingu Korea Ryongbong General Corporation kontrolli all (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009); kaitsetööstuse konglomeraat, mis tegeleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki.”

„10.

Laskemoonatööstuse osakond (teise nimega: sõjaliste tarnete tööstuse osakond)

Asukoht: P'yongyang

Vastutab Põhja-Korea sõjatööstuse tegevuse, sealhulgas teise majanduskomitee (SEC) ja KOMIDi kontrollimise eest. See hõlmab ka Põhja-Korea ballistiliste rakettide ja tuumaprogrammide arendamise kontrollimist. Veel hiljuti juhatas Jon Pyong Ho Munitions Industry Departmenti; teabe põhjal võib väita, et endine Munitions Industry Departmenti (MID) esimene asedirektor Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang) on MIDi ehk avaliku nimega Machine Building Industry Departmenti praegune direktor. Chu töötas Põhja-Korea rakettide arendamise üldjuhatajana, sealhulgas kontrollis 5. aprilli 2009. aasta Taepo Dong-2 (TD-2) raketistarti ja 2006. aasta juuli TD-2 ebaõnnestunud starti.”

„12.

Reconnaissance General Bureau (RGB) (teiste nimedega: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Asukoht: Hyongjesan-Guyok, P'yongyang, Põhja-Korea; Nungrado, P'yongyang, Põhja-Korea

Luure Keskagentuur (RGB) on Põhja-Korea peamine luureorganisatsioon, mis loodi 2009. aasta alguses, kui liideti Korea töölispartei olemasolevad luureorganisatsioonid Operations Department ja „35. büroo” ning Korea Rahvaarmee Luureagentuur. See kuulub kaitseministeeriumi vastutusalasse ja tegeleb peamiselt sõjaliste luureandmete kogumisega. RGB kaupleb tavarelvastusega ja kontrollib Põhja-Korea tavarelvastusega tegelevat ettevõtet Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

13.

Teine majanduskomitee

 

Teine majanduskomitee tegeleb Põhja-Korea raketiprogrammi peamiste aspektidega. Teine majanduskomitee kontrollib Põhja-Korea ballistiliste rakettide toomist. Ta juhib ka KOMIDi tegevust (ÜRO kandis KOMIDi loetellu 24. aprillil 2009). Tegu on üleriigilise organisatsiooniga, mis vastutab Põhja-Korea moodsate relvasüsteemide, sealhulgas rakettide ja tõenäoliselt tuumarelvade arendamise ja vastava uurimistöö eest. Ta kasutab Põhja-Korea raketi- ja tõenäoliselt ka tuumarelvaprogrammide edendamise eesmärgil välismaalt tehnoloogia, seadmete ja teabe hankimiseks paljude alamorganisatsioonide, sealhulgas äriühingu Korea Tangun Trading Corporation abi.”

2)

Pealkirja „Artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud füüsilised isikud” alt jäetakse välja järgmine kanne:

„3.

KIM Tong-Myo'ng (teise nimega: Kim Chin-so'k)

Sünniaasta: 1964 Kodakondsus: Põhja-Korea

Kim Tong-Myo'ng tegutseb Tanchon Commercial Banki heaks (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009). Kim Tong-Myo'ng on vähemalt 2002. aastast olnud mitmel ametikohal Tanchonis ja on praegu Tanchoni president. Samuti on ta mingil määral juhatanud Amroggangi, mida omab ja kontrollib Tanchon Commercial Banki, kasutades nime Kim Chin-so'k.”

3)

Järgmised pealkirja „Artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused” all olevad kanded jäetakse välja:

„5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (teise nimega: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Aadress: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, P'yongyang

Korea Ryonbong General Corporationi (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009) omanduses ja selle kontrolli all olev allettevõtja, kes tegutseb tema nimel või juhendite kohaselt. Ettevõtja osutab finantsteenuseid nii Tanchon Commercial Banki (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009) kui ka Korea Hyoksin Trading Corporationi (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 16. juulil 2009) heaks; 2008. aastast on Tanchon Commercial Bank kasutanud KKBCd, et hõlbustada vahendite ülekandmist arvatavasti miljonite dollarite ulatuses, sealhulgas Korea Mining Development Trading Corporationiga (KOMID) (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009) seotud vahendite ülekanded Birmast Hiinasse 2009. aastal. Lisaks otsis Hyoksin, kes osaleb ÜRO kirjelduse kohaselt massihävitusrelvade väljatöötamises, võimalusi kasutada KKBCd seoses kahesuguse kasutusega varustuse ostmisega 2008. aastal. KKBCl on vähemalt üks välisriigi harukontor Hiinas Dandongis.

6.

Korea tööliste partei „39. büroo” (teiste nimedega: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Aadress: Second KWP Government Building (korea keeles Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, P'yongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, P'yongyang; Changgwang Street, P'yongyang.

Korea tööliste partei „39. büroo” tegeleb ebaseadusliku majandustegevusega, et toetada Põhja-Korea valitsust. Tal on allüksused kogu riigis, mis koguvad ja haldavad vahendeid ning vastutavad välisvaluuta teenimise eest Põhja-Korea tööliste partei kõrgema juhtkonna heaks ebaseadusliku tegevuse, näiteks narkokaubanduse abil. „39. büroo” kontrollib paljusid Põhja-Korea sisemisi ja väliseid üksusi, mille kaudu teostatakse mitmesuguseid ebaseaduslikke tegevusi, sealhulgas narkootikumide tootmine, üle piiri toimetamine ja levitamine. „39. büroo” on samuti osalenud luksuskaupade hankimisel ja sissevedamisel Põhja-Koreasse. „39. büroo” kuulub kõige tähtsamate organisatsioonide hulka, kellele on antud ülesandeks valuuta ja kaupade hankimine. Väidetavalt allub see otse KIM Jong-ilile; büroo kontrollib kaubandusettevõtjaid, millest mõne tegevus on ebaseaduslik – nende hulgas on Daesong General Bureau, mis on osa Daesong grupist ja mis on riigi suurim kontsern. „39. bürool” on mõne allika väitel esindusbürood Roomas, Pekingis, Bangkokis, Singapuris, Hongkongis ja Dubais. Välismaailma jaoks muudab „39. büroo” oma nime ja välimust korrapäraselt. „39. büroo” direktor JON Il-chun on juba lisatud ELi sanktsioonide nimekirja.

„39. büroo” tootis metamfetamiini Pyongani lõunaprovintsis Sangwonis ja tegeles samuti metamfetamiini jagamisega Põhja-Korea väikekaubitsejatele levitamiseks kogu Hiinas ja Lõuna-Koreas. „39. büroo” tegutseb samuti moonikasvandustes Hamkyo'ngi põhjaprovintsis ja Pyongani põhjaprovintsis ning toodab oopiumi ja heroiini Hamhu'ngis ja Nachinis. 2009. aastal osales „39. büroo” ebaõnnestunud katses osta ja eksportida Hiina kaudu Põhja-Koreasse kaks Itaalias valmistatud luksusjahti, mille väärtus oli üle 15 miljoni USA dollari. Tehingu peatasid Itaalia ametiasutused, kuna Kim Jong-ilile mõeldud jahi ekspordikatse on vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 kohaselt Põhja-Korea suhtes kehtestatud ÜRO sanktsioonidega, milles konkreetselt nõutakse liikmesriikidelt luksuskaupade Põhja-Koreasse tarnimise, müügi või üleandmise tõkestamist. „39. büroo” kasutas varem Banco Delta Asiat ebaseaduslikult teenitud raha pesemiseks. Septembris 2005 nimetas USA rahandusministeerium panka Banco Delta Asia rahapesu suhtes esimesse riskirühma kuuluvaks (alus: Section 311, USA PATRIOT ACT), kuna see kujutab endast lubamatut riski rahapesu ja muude finantskuritegude tõttu.”


Top