EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A0321(01)

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping

OJ L 79, 21.3.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 290 - 290

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/4


Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping

Vastavalt Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva 19. oktoobri 2005. aasta lepingu (1) (sõlmitud nõukogu otsusega 2006/325/EÜ, (2) edaspidi „leping”) artikli 3 lõikele 2 teavitab Taani nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) (3) muudatuste vastuvõtmisel komisjoni sellest, kas ta kavatseb rakendada niisuguste muudatuste sisu või mitte.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (4) võeti vastu 12. detsembril 2012.

Taani teatas lepingu artikli 3 lõike 2 kohaselt 20. detsembri 2012. aasta kirjaga komisjonile oma otsusest rakendada määruse (EL) nr 1215/2012 sisu. See tähendab, et määruse (EL) nr 1215/2012 sätteid hakatakse kohaldama liidu ja Taani suhetes.

Lepingu artikli 3 lõikest 6 tulenevalt luuakse Taani teatisega Taani ja ühenduse vahel vastastikused kohustused. Seega käsitatakse määrust (EL) nr 1215/2012 lepingu muudatuse ja lisana.

Viidates lepingu artikli 3 lõigetele 3 ja 4, saab määruse (EL) nr 1215/2012 rakendamine Taanis toimuda, kui Taani Parlament muudab oma otsusega kehtivaid õigusakte. Kooskõlas lepingu artikli 3 lõike 5 punktiga b teatab Taani komisjonile selliste seadusandlike rakendusmeetmete jõustumise kuupäeva.


(1)  ELT L 299, 16.11.2005, lk 62.

(2)  ELT L 120, 5.5.2006, lk 22.

(3)  EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.

(4)  ELT L 351, 20.12.2012, lk 1.


Top