EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0194

EMP Ühiskomitee otsus nr 194/2012, 26. oktoober 2012 , millega muudetakse EMP lepingu II lisa ( „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” )

OJ L 21, 24.1.2013, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 37 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/194/oj

24.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 21/42


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 194/2012,

26. oktoober 2012,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (EMP leping), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. aprilli 2012. aasta määrus (EL) nr 347/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb teatavate kategooriate mootorsõidukite tüübikinnituse nõudeid seoses kõrgetasemeliste hädapidurdussüsteemidega (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 23. aprilli 2012. aasta määrus (EL) nr 351/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009 seoses tüübikinnituse nõuetega, mis käsitlevad sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemide paigaldamist mootorsõidukitele, (2) parandatud ELTs L 121, 8.5.2012, lk-l 44.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa I peatüki punkti 45zzo (komisjoni määrus (EL) nr 65/2012) järele lisatakse järgmised punktid:

„45zzp.

32012 R 0347: komisjoni määrus (EL) nr 347/2012, 16. aprill 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb teatavate kategooriate mootorsõidukite tüübikinnituse nõudeid seoses kõrgetasemeliste hädapidurdussüsteemidega (ELT L 109, 21.4.2012, lk 1).

45zzq.

32012 R 0351: komisjoni määrus (EL) nr 351/2012, 23. aprill 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009 seoses tüübikinnituse nõuetega, mis käsitlevad sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemide paigaldamist mootorsõidukitele (ELT L 110, 24.4.2012, lk 18), parandatud ELTs L 121, 8.5.2012, lk-l 44.”

Artikkel 2

Määruste (EL) nr 347/2012 ja (EL) nr 351/2012, parandatud ELTs L 121, 8.5.2012, lk-l 44, islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 1. novembril 2012. aastal, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 26. oktoober 2012

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Atle LEIKVOLL


(1)  ELT L 109, 21.4.2012, lk 1.

(2)  ELT L 110, 24.4.2012, lk 18.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top