EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0725

2012/725/EL: Komisjoni rakendusotsus, 22. november 2012 , millega antakse luba veiste laktoferriini turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (Morinaga) (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8390 all)

OJ L 327, 27.11.2012, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/725/oj

27.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/46


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

22. november 2012,

millega antakse luba veiste laktoferriini turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (Morinaga)

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 8390 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2012/725/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

2. märtsil 2011 esitas äriühing Morinaga Milk Industry Co. Ltd. Iirimaa pädevale asutusele taotluse viia toidu uuendkoostisosana turule veiste laktoferriin. Veiste laktoferriin on piimast saadav rauda siduv proteiin, mida lisatakse toidule.

(2)

22. juunil 2011 andis Iirimaa pädev toiduhindamisasutus välja esmase ohutushindamise aruande. Selles aruandes soovitas ta, et esmase ohutushindamise asemel on vaja täiendavat ohutushindamist, sest EFSA-le on juba esitatud üks teine taotlus veiste laktoferriini kohta.

(3)

Komisjon edastas esmase ohutushindamise aruande kõikidele liikmesriikidele 20. juulil 2011.

(4)

Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA) konsulteeriti 22. augustil 2011.

(5)

28. juunil 2012 jõudis EFSA oma teaduslikus arvamuses veiste laktoferriini kohta (2) järeldusele, et kavandatud kasutusviiside ja -määrade juures on veiste laktoferriin ohutu.

(6)

27. aprillil 2012 oli EFSA ühes teises teaduslikus arvamuses veiste laktoferriini kohta (3) samuti jõudnud järeldusele, et kavandatud kasutusviiside ja -määrade juures on laktoferriin ohutu. Seepärast näib olevat asjakohane anda mõlema taotluse puhul luba samadeks kasutusviisideks.

(7)

Veiste laktoferriin vastab määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas kirjeldatud veiste laktoferriini võib turustada toidu uuendkoostisosana kasutamiseks II lisas sätestatud kasutusaladel ja maksimaalsetes kogustes, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 (4) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/39/EÜ (5) kohaldamist.

Artikkel 2

Nimetus, mis kantakse käesoleva otsusega lubatud veiste laktoferriini sisaldava toidu märgistusele, on „laktoferriin lehmapiimast”.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33–1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, Jaapan.

Brüssel, 22. november 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Maroš ŠEFČOVIČ


(1)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2811.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5): 2701.

(4)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

(5)  ELT L 124, 20.5.2009, lk 21.


I LISA

VEISTE LAKTOFERRIINI KIRJELDUS

Määratlus

Veiste laktoferriin on proteiin, mida leidub lehmapiimas. Tegemist on rauda siduva glükoproteiiniga, mille molekulmass on ligikaudu 77 kDa ja mis koosneb ühestainsast, 689 aminohappest koosnevast polüpeptiidiahelast.

Veiste laktoferriini eraldatakse rasvatust piimast ioonivahetuse teel, millele järgneb mitu ultrafiltreerimisetappi. Lõpuks saadus kuivatatakse pihustamise teel ja suured osakesed sõelutakse välja.

Kirjeldus: peaaegu lõhnatu, kergelt roosakas pulber

Veiste laktoferriini füüsikalis-keemilised omadused

Niiskus

alla 4,5 %

Tuhk

alla 1,5 %

Arseen

alla 2 mg/kg

Raud

alla 350 mg/kg

Valgud,

üle 93,0 %

sellest veiste laktoferriini

üle 95,0 %

sellest muid valke

alla 5,0 %

pH (2 % lahuses 20 °C juures)

5,2–7,2

lahustuvus (2 % lahuses 20 °C juures)

täielik


II LISA

VEISTE LAKTOFERRIINI KASUTUSALAD

Toidugrupp

Veiste laktoferriini maksimaalne kogus

Imikute piimasegud ja jätkupiimasegud (valmisjoogina)

100 mg / 100 ml

Väikelastele mõeldud piimatoidud (valmistoidu või -joogina)

200 mg / 100 g

Töödeldud teraviljatoidud (tahked)

670 mg / 100 g

Meditsiinilise eriotstarbega toidud

Sõltuvalt isiku vajadustest kuni 3 g/päev

Piimapõhised joogid

200 mg / 100 g

Piimapõhised pulberjoogisegud (valmisjoogina)

330 mg / 100 g

Kääritatud piimal põhinevad joogid (k.a jogurtijoogid)

50 mg / 100 g

Mittealkohoolsed joogid

120 mg / 100 g

Jogurtitooted

80 mg / 100 g

Juustutooted

2 000 mg / 100 g

Jäätis

130 mg / 100 g

Valikpagaritooted

1 000 mg / 100 g

Kompvekid

750 mg / 100 g

Närimiskumm

3 000 mg / 100 g


Top