EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0755

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 755/2011, 1. august 2011 , millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

OJ L 199, 2.8.2011, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; kehtetuks tunnistatud 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/755/oj

2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/33


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 755/2011,

1. august 2011,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu määruse (EL) nr 442/2011.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust ja kooskõlas nõukogu 1. augusti 2011. aasta rakendusotsusega 2011/488/ÜVJP (millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta), (2) tuleks määruse (EL) nr 442/2011 II lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kanda täiendavad isikud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud isikud lisatakse määruse (EL) nr 442/2011 II lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. august 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 74.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikud

a.   Isikud

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sünniaeg, sünnikoht…)

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Mufleh

 

Süüria sõjaväeluure ülem Hama linnas, seotud meeleavaldajate represseerimisega.

1.8.2011

2.

Kindralmajor Tawfiq Younes

 

Luure Peadirektoraadi sisejulgeoleku osakonna juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (teise nimega Abu Rami)

Sündinud Latakias, Süürias, 19.10.1932

Bashari ja Mahir al Assadi lähedane liitlane ja emapoolne onu. Rami, Ihabi ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Sündinud Latakias

Mahir al-Assad i liitlane seoses Shabiha relvastatud üksusega Otseselt seotud tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga ning Shabiha relvastatud rühmituste koordineerimisega.

1.8.2011

5.

Kindral Ali Habib Mahmoud

Sündinud Tartous, 1939. Nimetatud kaitseministriks 3. juunil 2009

Kaitseminister Vastutab Süüria relvajõudude juhtimise ja operatsioonide eest seoses tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga.

1.8.2011


Top