EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0178

Komisjoni määrus (EL) nr 178/2011, 24. veebruar 2011 , millega 145. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

OJ L 51, 25.2.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/178/oj

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 178/2011,

24. veebruar 2011,

millega 145. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

8. veebruaril 2011 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee lisada kaks füüsilist isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel, presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmised kanded:

a)

„Khalil Ahmed Haqqani (teiste nimedega a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Tiitel: hadži. Aadress: a) Peshawar, Pakistan; b) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; c) Kayla küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; d) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. Sünniaeg: a) 1.1.1966; b) vahemikus 1958–1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) juhtiv liige Haqqani võrgustikus, mille baas asub Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis; b) varem viibinud ja hankinud vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides; c) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.2.2011.”

b)

„Said Jan ‘Abd Al-Salam (teiste nimedega a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Sünniaeg: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: a) OR801168 (Afganistani pass Said Jan ‘Abd al-Salami nimele, välja antud 28.2.2006, kehtib kuni 27.2.2011), b) 4117921 (Pakistani pass Dilawar Khan Zain Khani nimele, välja antud 9.9.2008, kehtib kuni 9.9.2013). Riiklik isikukood: 281020505755 (Kuveidi riiklik isikukood, omistatud Said Jan 'Abd al-Salami nimele). Muu teave: juhtis umbes 2005. aastal Al-Qaida algväljaõppe laagrit Pakistanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.2.2011.”


Top