EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0314

Nõukogu ühine seisukoht 2009/314/ÜVJP, 6. aprill 2009 , millega muudetakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2008/844/ÜVJP

OJ L 93, 7.4.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009; kehtetuks tunnistatud 32009D0969

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2009/314/oj

7.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/21


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2009/314/ÜVJP,

6. aprill 2009,

millega muudetakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2008/844/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. aprillil 2006 vastu ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid. (1)

(2)

10. novembri 2008. aasta ühise seisukohaga 2008/844/ÜVJP (2) (millega muudetakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid) pikendati ühises seisukohas 2006/276/ÜVJP ette nähtud piiravaid meetmeid 13. oktoobrini 2009. Samas peatati teatavate Valgevene vastutavate ametiisikute suhtes kehtiv territooriumil viibimise keeld, välja arvatud 1999. ja 2000. aasta kadumiste eest vastutavate isikute ja keskvalimiskomisjoni esinaise suhtes kehtestatud keeld, 13. aprillini 2009.

(3)

Soodustamaks edasiste konkreetsete demokraatiat ning inimõiguste ja põhivabaduste austamist edendavate meetmete vastuvõtmist ja rakendamist Valgevenes, leppis nõukogu 16. märtsil 2009 kokku, et kuigi ühise seisukohaga 2006/276/ÜVJP ette nähtud piiravaid meetmeid pikendatakse ühe aasta võrra alates sellest kuupäevast, jääb teatavate Valgevene ametiisikute suhtes kehtiva territooriumil viibimise keelu kohaldamise peatamine jõusse üheksaks kuuks. Enne üheksakuuse ajavahemiku lõppu vaatab nõukogu piiravad meetmed põhjalikult läbi, võttes arvesse olukorda Valgevenes, ja tingimusel, et seal toimub positiivseid arenguid, on nõukogu valmis kaaluma piiravate meetmete lõpetamise võimalust. Nõukogu võib mis tahes hetkel otsustada territooriumil viibimise keeldu uuesti kohaldada, kui see osutub vajalikuks, võttes arvesse Valgevene ametivõimude tegevust demokraatia ja inimõiguste valdkonnas.

(4)

Seetõttu tuleks muuta ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP ning tunnistada kehtetuks ühine seisukoht 2008/844/ÜVJP,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP kehtivusaega pikendatakse 15. märtsini 2010.

Artikkel 2

1.   Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud meetmed, mida kohaldatakse Juri Nikolajevitš Podobedi suhtes, peatatakse kuni 15. detsembrini 2009.

2.   Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud meetmed peatatakse kuni 15. detsembrini 2009.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht vaadatakse enne 15. detsembrit 2009 uuesti läbi, arvestades olukorda Valgevenes.

Artikkel 4

Ühine seisukoht 2008/844/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 6

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 6. aprill 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

J. POSPÍŠIL


(1)  ELT L 101, 11.4.2006, lk 5.

(2)  ELT L 300, 11.11.2008, lk 56.


Top