EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0030

2009/30/EÜ: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 14. jaanuar 2009 , mis käsitleb Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametissenimetamist

OJ L 11, 16.1.2009, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/30(1)/oj

16.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 11/83


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

14. jaanuar 2009,

mis käsitleb Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametissenimetamist

(2009/30/EÜ)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, (1) eriti selle artikli 42 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 42 lõikele 1 pärast avalikku kandideerimiskutset 21. oktoobril 2008 koostatud kandidaatide nimekirja ettepanekut, eesmärgiga nimetada ametisse Euroopa andmekaitseinspektor ja inspektori asetäitja,

ning arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisel kokkuleppel tuleb 17. jaanuaril 2009 algavaks ametiajaks nimetada viieks aastaks ametisse Euroopa andmekaitseinspektor ja inspektori asetäitja,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikuks 17. jaanuarist 2009 kuni 16. jaanuarini 2014 nimetatakse ametisse:

Euroopa andmekaitseinspektor: Peter HUSTINX;

inspektori asetäitja: Giovanni BUTTARELLI.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. jaanuar 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VONDRA


(1)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


Top