EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0843

Nõukogu ühine seisukoht 2008/843/ÜVJP, 10. november 2008 , millega muudetakse ühist seisukohta 2007/734/ÜVJP Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta ja pikendatakse selle kehtivusaega

OJ L 300, 11.11.2008, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/843/oj

11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/55


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/843/ÜVJP,

10. november 2008,

millega muudetakse ühist seisukohta 2007/734/ÜVJP Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta ja pikendatakse selle kehtivusaega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. novembril 2007 vastu ühise seisukoha 2007/734/ÜVJP Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta. (1)

(2)

Nõukogu tervitas oma 13. oktoobri 2008. aasta järeldustes Usbekistani viimase aasta edusamme õigusriigi tagamisel ja inimõiguste kaitsmisel. Ta innustas Usbekistani tegema edusamme inimõiguste, demokratiseerimise ja õigusriigi valdkonnas ning tervitas samuti Usbekistani võetud kohustust teha Euroopa Liiduga koostööd inimõigustega seotud küsimustes. Nõukogu leppis sellega seoses kokku, et ühises seisukohas 2007/734/ÜVJP nimetatud teatud isikute suhtes kohaldatavat riigis viibimise keeldu ei pikendata.

(3)

Nõukogu teatas, et ta on siiski mures inimõiguste olukorra pärast Usbekistanis mitmes valdkonnas ning kutsus selle riigi ametivõime üles täielikult täitma oma vastavaid rahvusvahelisi kohustusi. Sellega seoses leppis nõukogu kokku, et ühise seisukohaga 2007/734/ÜVJP kehtestatud relvaembargot tuleks pikendada 12 kuu pikkuseks ajavahemikuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2007/734/ÜVJP kehtivusaega pikendatakse 13. novembrini 2009.

Artikkel 2

Ühise seisukoha 2007/734/ÜVJP artiklid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 10. november 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


(1)  ELT L 295, 14.11.2007, lk 34.


Top