EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1069

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1069/2008, 30. oktoober 2008 , millega kiidetakse heaks väikesed muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis (Veau d’Aveyron et du Ségala (KGT))

OJ L 290, 31.10.2008, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 104 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1069/oj

31.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 290/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1069/2008,

30. oktoober 2008,

millega kiidetakse heaks väikesed muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis (Veau d’Aveyron et du Ségala (KGT))

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006, põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõike 1 esimese lõigu kohaselt ja vastavalt kõnealuse määruse artikli 17 lõikele 2 tutvus komisjon Prantsusmaa taotlusega saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1107/96 (2) registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Veau d’Aveyron et du Ségala” spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Taotluses soovitakse spetsifikaati muuta suurendades selles pullvasikate rümba maksimaalkaalu 250 kg-lt 270 kg-le ning lehmvasikate rümba maksimaalkaalu 220 kg-lt 250 kg-le. Kõnealune muudatus parandaks rümba maksimaalkaalu hindamisvea, mis tehti esialgses taotluses tolleaegsete tapamajade tootlikkuse ebaõige hindamise tõttu.

(3)

Komisjon on kõnealuse muudatuse läbi vaadanud ja leidnud, et see on õigustatud. Kuna muudatus on väike määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 tähenduses, võib komisjon selle heaks kiita ilma kõnealuse määruse artiklites 5, 6 ja 7 kirjeldatud menetluskorda järgimata.

(4)

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006 (3) artikli 18 lõikele 2 ja kohaldades määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 17 lõiget 2 tuleks spetsifikaadi kokkuvõte avaldada.

(5)

Komisjon võtab ühtlasi arvesse asjaolu, et nimetus on „Veau d’Aveyron et du Ségala” ja mitte „Veau de l’Aveyron et du Ségala” nagu esialgselt registreeritud. Seega tuleks registreeritud nimetust muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kaitstud geograafilise tähise „Veau d’Aveyron et du Ségala” spetsifikaati muudetakse kookõlas käesoleva määruse I lisaga.

Artikkel 2

Kokkuvõtlik ülevaade spetsifikaadi üksikasjadest on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 lisa A osas neljandal leheküljel

asendatakse

„Veau de l’Aveyron et du Ségala”

järgmisega:

„Veau d’Aveyron et du Ségala”.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1.

(3)  ELT L 369, 23.12.2006, lk 1.


I LISA

Kaitstud geograafilise tähise „Veau d’Aveyron et du Ségala” spetsifikaadis on heaks kiidetud järgmised muudatused.

Toote kirjeldus

Muudetakse järgmist lõiku:

asendatakse

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala” vastab järgmistele omadustele:

raske vasikas (eluskaal 250–420 kg, rümba kaal 170–250 kg),”,

järgmisega

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala” vastab järgmistele omadustele:

raske vasikas: eluskaal 250–420 kg, rümba kaal 170–270 kg (lehmvasikad 170–250 kg, pullvasikad 190–270).”

Tootmismeetod

Muudetakse järgmist lõiku:

asendatakse

:

„Vasika lõppkaal on 250–420 kg (eluskaal). Rümba puhul: 170–220 kg lehmvasikad ja 190–250 pullvasikad, erinevust võib seletada soost tulenevate erinevustega ja kummalegi soole omase erineva kasvukiirusega,”

järgmisega

:

„Vasika lõppkaal on 250–420 kg (eluskaal). Rümba puhul: 170–250 kg lehmvasikad ja 190–270 pullvasikad, erinevust võib seletada soost tulenevate erinevustega ja kummalegi soole omase erineva kasvukiirusega.”

Seos geograafilise piirkonnaga

Muudetakse järgmist lõiku:

asendatakse

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala” on raske vasikas. Tapetuna keskmiselt kaheksa kuu vanuses kaalub selle rümp 170–250 kg (tavalise vasika rümp kaalub 130 kg).”

järgmisega

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala” on raske vasikas. Tapetuna keskmiselt kaheksa kuu vanuses kaalub selle rümp 170–270 kg (tavalise vasika rümp kaalub 130 kg).”


II LISA

KOKKUVÕTE

Nõukogu määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta

„VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA”

EÜ nr: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

KPN ( ) KGT (X)

Käesolevas kokkuvõttes esitatakse teavitamise eesmärgil spetsifikaadi põhipunktid.

1.   LIIKMESRIIGI PÄDEV ASUTUS

Nimi

:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Aadress

:

51, Rue d’Anjou, F-75008 Paris

Tel

:

(33) 153 89 80 00

Faks

:

(33) 142 25 57 97

E-post

:

info@inao.gouv.fr

2.   Taotlejate rühm

Nimi

:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Aadress

:

Carrefour de l’agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Tel

:

(33) 565 73 78 04

Faks

:

(33) 565 73 77 16

E-post

:

irva@wanadoo.fr

Koosseis

:

tootjad/töötlejad (X) muu ( )

3.   Toote liik

Klass 1.1. –

Värske liha (ja rups)

4.   Spetsifikaadi kirjeldus

(nõuete kokkuvõte vastavalt artikli 4 lõikele 2)

4.1.   Nimi

„Veau d’Aveyron et du Ségala”

4.2.   Kirjeldus

Kuni kümne kuu vanuses tapetud raskete taluvasikate rümbad (170–270 kg), mille liha on roosa, õrn ja mahlane.

4.3.   Geograafiline piirkond

Vasikad on sündinud ja kasvanud 75 kantonis, mis asuvad järgmistes departemangudes: Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne ja Cantal.

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi,

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Päritolutõend

Vasikate sünd registreeritakse ja vasikad on identifitseeritavad kõrvamärkide järgi, millel on vasika number ja nimetus „Veau d’Aveyron et du Ségala”.

Tapamajas on rümp identifitseeritav vasikakasvataja nime kandva märgise järgi.

Meetmele lisanduvad veel kogu tootmisperioodi jooksul tehtud dokumentaalsed registreerimised.

4.5.   Tootmismeetod

Vasikad on saadud lihatõugu pulli ristamisel tavalist tõugu imetava lehmaga. Vasikad kasvavad üles lehma juures ja lisaks lehmapiimale antakse neile sünnist alates piiramata koguses teraviljal põhinevat täiendavat sööta.

4.6.   Seos piirkonnaga

Ajalugu: raskete vasikate tootmine on seotud piirkonnas kasvatatava veisekarja ja teravilja vanamoelise tootmisega. Nimelt on rukis (seigle) andnud nime piirkonnale Ségala.

Seos piirkonnaga: seos geograafilise algpiirkonnaga põhineb

kasvatusviisil, kus imevad vasikad kasvavad üles lehma juures ja neile antakse sünnist alates lisasöödaks teravilja, mille tulemusena saadakse raske kaaluga vasikad.

Edela-Prantsusmaa ja Pariisi piirkonna tarbijad tunnevad kvaliteetset toodet juba alates XIX sajandist, Itaalia ja Hispaania tarbijatele on toode tuttav alates XX sajandi keskelt.

4.7.   Kontrolliasutus

Nimi

:

Qualisud

Aadress

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Tel

:

(33) 558 06 15 21

Faks

:

(33) 558 75 13 36

E-post

:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Märgistus

Veau d’Aveyron et du Ségala


Top