EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1058

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1058/2008, 27. oktoober 2008 , millega tühistatakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrist nimetus Arroz del Delta del Ebro (KGT)

OJ L 283, 28.10.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1058/oj

28.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1058/2008,

27. oktoober 2008,

millega tühistatakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrist nimetus „Arroz del Delta del Ebro” (KGT)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006, põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 12 lõike 2 teise lõiguga ja vastavalt kõnealuse määruse artikli 17 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Hispaania taotlus tühistada nimetuse „Arroz del Delta del Ebro” registreerimine. (2)

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleb kõnealuse nimetuse registreerimine tühistada.

(3)

Esitatud asjaoludest lähtuvalt tuleb kõnealused nimetused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrist tühistada.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kaitstud geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas osutatud nimetuse registreerimine on tühistatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 314, 22.12.2007, lk 44.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetletud inimtoiduks ette nähtud põllumajandustooted

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

HISPAANIA

Arroz del Delta del Ebro (KGT)


Top