EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0888

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPT/2/2007, 18. detsember 2007 , Euroopa Liidu planeerimisrühma (EUPT Kosovo) juhi ametisse nimetamise kohta

OJ L 346, 29.12.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/888/oj

29.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/29


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUPT/2/2007,

18. detsember 2007,

Euroopa Liidu planeerimisrühma (EUPT Kosovo) juhi ametisse nimetamise kohta

(2007/888/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 10. aprilli 2006. aasta ühismeedet 2006/304/ÜVJP, millega asutatakse ELi planeerimisrühm (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamisoperatsiooniga Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades, (1) eriti selle artiklit 6,

võttes arvesse nõukogu 29. novembri 2007. aasta ühismeedet 2007/778/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2006/304/ÜVJP, millega asutatakse ELi planeerimisrühm (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades, ning pikendatakse selle kehtivust, (2)

ning arvestades järgmist:

ühismeetme 2006/304/ÜVJP artikliga 6 nähakse ette, et nõukogu volitab poliitika- ja julgeolekukomiteed võtma vastu asjakohaseid otsuseid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 25, sealhulgas nimetama peasekretäri/kõrge esindaja ettepanekul ametisse ELi planeerimisrühma (EUPT Kosovo) juhi.

Peasekretär/kõrge esindaja on teinud ettepaneku nimetada ametisse Roy REEVE,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Roy REEVE Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades läbiviidava võimaliku ELi kriisiohjamisoperatsiooni ELi planeerimisrühma (EUPT Kosovo) juhiks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuar 2008.

Seda kohaldatakse 31. märts 2008.

Brüssel, 18. detsember 2007

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

C. DURRANT PAIS


(1)  ELT L 112, 26.4.2006, lk 19.

(2)  ELT L 312, 30.11.2007, lk 68.


Top