EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0883

2007/883/EÜ: Nõukogu otsus, 20. detsember 2007 , millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Malta Keskpanga välisaudiitorite osas

OJ L 346, 29.12.2007, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 119 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/883/oj

29.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/20


NÕUKOGU OTSUS,

20. detsember 2007,

millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Malta Keskpanga välisaudiitorite osas

(2007/883/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, eriti selle artiklit 27.1,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 29. novembri 2007. aasta soovitust EKP/2007/17 Euroopa Liidu Nõukogule Malta Keskpanga välisaudiitorite kohta, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja eurosüsteemi riikide keskpankade aruandeid auditeerivad sõltumatud välisaudiitorid, keda soovitab EKP nõukogu ja kelle kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu.

(2)

Nõukogu 10. juuli 2007. aasta otsuse 2007/504/EÜ (vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 ühisraha kasutuselevõtu kohta Maltal 1. jaanuaril 2008. aastal) (2) artikli 1 kohaselt vastab Malta nüüd euro kasutuselevõtuks vajalikele tingimustele ning 2003. aasta ühinemisakti artiklis 4 osutatud erand Malta suhtes tuleks tühistada 1. jaanuarist 2008.

(3)

Vastavalt muudetud Malta Keskpanga seaduse artiklile 20, mis jõustub 1. jaanuaril 2008, auditeeritakse Malta Keskpanga raamatupidamise aastaaruandeid kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi põhikirja artikliga 27.

(4)

Pärast Malta suhtes kehtestatud erandi tühistamist soovitas EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogul kinnitada PricewaterhouseCoopers ning Ernst & Young Malta Keskpanga välisaudiitoriteks majandusaastaks 2008.

(5)

On asjakohane järgida EKP nõukogu soovitust ning muuta nõukogu otsust 1999/70/EÜ (3) sellele vastavalt,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/70/EÜ artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:

„15.   PricewaterhouseCoopers ning Ernst & Young kinnitatakse käesolevaga Malta Keskpanga ühisteks välisaudiitoriteks majandusaastaks 2008.”

Artikkel 2

Euroopa Keskpanka teavitatakse käesolevast otsusest.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. NUNES CORREIA


(1)  ELT C 304, 15.12.2007, lk 1.

(2)  ELT L 186, 18.7.2007, lk 32.

(3)  EÜT L 22, 29.1.1999, lk 69. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/145/EÜ (ELT L 64, 2.3.2007, lk 35).


Top