EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0791

Nõukogu otsus 2007/791/ÜVJP, 4. detsember 2007 , millega rakendatakse ühismeedet 2007/749/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

OJ L 317, 5.12.2007, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/791/oj

5.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/83


NÕUKOGU OTSUS 2007/791/ÜVJP,

4. detsember 2007,

millega rakendatakse ühismeedet 2007/749/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 19. novembri 2007. aasta ühismeedet 2007/749/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1, koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 23 lõike 2 teise taandega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 19. novembril 2007 vastu ühismeetme 2007/749/ÜVJP, millega nähti ette, et EUPMi jätkatakse 31. detsembrini 2009. 2008 ja 2009. aasta lähtesummade osas tehakse otsus igal aastal eraldi.

(2)

EUPMi volitusi rakendatakse olukorras, mis võib halveneda ja kahjustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühismeetme 2007/749/ÜVJP rakendamisega seotud kulutuste katteks kavandatud 2008. aasta lähtesumma on 14 800 000 eurot.

2.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 osutatud summast, hallatakse vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele selle erandiga, et eelrahastamise vahendid ei jää ühenduse omandisse.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ELT L 303, 21.11.2007, lk 40.


Top