EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0137

2007/137/EÜ: Komisjoni otsus, 23. veebruar 2007 , millega muudetakse otsust 2006/805/EÜ seoses sigade klassikalise katku tõrjemeetmetega Saksamaal (teatavaks tehtud numbri K(2007) 535 all) (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 57, 24.2.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 297–298 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/137(1)/oj

24.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 57/25


KOMISJONI OTSUS,

23. veebruar 2007,

millega muudetakse otsust 2006/805/EÜ seoses sigade klassikalise katku tõrjemeetmetega Saksamaal

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 535 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/137/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (2) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 24. novembri 2006. aasta otsus 2006/805/EÜ loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides (3) võeti vastu teatavates liikmesriikides esinenud sigade klassikalise katku puhangute tõttu. Selle otsusega kehtestatakse nendes liikmesriikides teatavad sigade klassikalise katku tõrjemeetmed.

(2)

Saksamaa on teavitanud komisjoni, et kõnealuse haigusega seotud olukord Rheinland-Pfalzi liidumaa teatavatel aladel on oluliselt paranenud. Seepärast ei ole vaja enam kohaldada otsusega 2006/805/EÜ nende alade suhtes vastu võetud meetmeid.

(3)

Seepärast tuleks otsust 2006/805/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas otsuses ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/805/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. veebruar 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(2)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33).

(3)  ELT L 329, 25.11.2006, lk 67.


LISA

“LISA

I   OSA

1.   Saksamaa

A.   Rheinland-Pfalz

a)

Ahrweileri kreisis Adenau ja Altenahri haldusüksused;

b)

Dauni kreis: Obere Kylli ja Hillesheimi haldusüksused; Dauni haldusüksuses järgmised paikkonnad: Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ja Kirchweiler; Kelbergi haldusüksuses järgmised paikkonnad: Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ja Welcherath; Gerolsteini haldusüksuses järgmised paikkonnad: Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ja Rockeskyll ning Gerolsteini linn;

c)

Bitburg-Prümi kreis: Prümi haldusüksuses järgmised paikkonnad: Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ja Weinsheim.

B.   Nordrhein-Westfalen

a)

Euskircheni kreis: Münstereifeli, Mechernichi ja Schleideni linnad ning järgmised paikkonnad: Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim ja Wißkirchen (Euskircheni linnas), ning Blankenheimi, Dahlemi, Hellenthali, Kalli ja Nettersheimi haldusüksused;

b)

Rhein-Siegi kreis: Meckenheimi ja Rheinbachi linnad, Wachtbergi haldusüksus ja järgmised piirkonnad: Witterschlick, Volmershofen ja Heidgen (Alfteri haldusüksuses) ning Buschhoven, Morenhoven, Miel ja Odendorf (Swisttali haldusüksuses);

c)

Aacheni linn maanteedest A4, A544 ja Bundesstrasse B1 lõuna pool;

d)

Bonni linn Bundesstrasse 56 ja maanteest A565 (Bonn-Endenichist Bonn-Poppelsdorfi) lõuna pool ja Bundesstrasse 9 edela pool;

e)

Aacheni kreisis Monschau ja Stolbergi linnad, Simmerathi ja Roetgeni haldusüksused;

f)

Düreni kreisis Heimbachi ja Nideggeni linnad, Hürtgenwaldi ja Langerwehe haldusüksused.

2.   Prantsusmaa

Bas-Rhin’i departemangu ja Moselle’i territoorium, mis asub Reini jõest ja Rein-Marne’i kanalist lääne pool, maanteest A4 põhja pool, Sarre’i jõest ida pool ning Saksamaa piirist ja Holtzheimi, Lingolsheimi ja Eckbolsheimi haldusüksustest lõuna pool.

II   OSA

1.   Slovakkia

Järgmiste veterinaar- ja toiduametite ringkondade (DVFA) territoorium: Trenčín (hõlmab Trenčíni ja Bánovce nad Bebravou rajoone), Prievidza (hõlmab Prievidza ja Partizánske rajoone), Púchov (hõlmab ainult Ilava rajooni), Žiar nad Hronom (hõlmab Žiar nad Hronomi, Žarnovica ja Banská Štiavnica rajoone), Zvolen (hõlmab Zvoleni, Krupina ja Detva rajoone), Lučenec (hõlmab Lučeneci ja Poltári rajoone) ja Veľký Krtíš.

III   OSA

1.   Bulgaaria

Kogu Bulgaaria territoorium.”


Top