EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42007D0007

2007/7/EÜ,Euratom: Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 1. jaanuar 2007 , millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikud

OJ L 1, 4.1.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 15–15 (MT)

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/7(1)/oj

4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/18


EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

1. jaanuar 2007,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikud

(2007/7/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 223,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 139,

võttes arvesse akti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, eriti selle artikli 46 lõiget 1 ja lõike 2 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Eespool osutatud ühinemisakti artikli 46 lõike 1 ja lõike 2 esimese lõigu kohaselt tuleb Euroopa Kohtusse nimetada kaks kohtunikku. Nendest ühe kohtuniku ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 2009. See kohtunik valitakse loosi teel. Teise kohtuniku ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 2012.

(2)

Seetõttu tuleks kooskõlas eespool osutatud artikliga ja pärast selles sätestatud loosimist nimetada Euroopa Kohtusse kaks lisakohtunikku,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Camelia TOADER Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikuks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 6. oktoobrini 2009.

Artikkel 2

Käesolevaga nimetatakse Alexander ARABADJIEV Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikuks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 6. oktoobrini 2012.

Artikkel 3

Otsus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Eesistuja

W. SCHÖNFELDER


Top