EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0002

2007/2/EÜ,Euratom: Nõukogu otsus, 1. jaanuar 2007 , millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liikmed

OJ L 1, 4.1.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 2–2 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/2(1)/oj

4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/5


NÕUKOGU OTSUS,

1. jaanuar 2007,

millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liikmed

(2007/2/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 247 lõikeid 1–3,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 160b lõiget 3,

võttes arvesse akti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, eriti selle artiklit 47,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamusi,

ning arvestades, et kooskõlas eespool osutatud ühinemisakti artikliga 47 tuleb kontrollikoda laiendada kahe täiendava liikme nimetamisega kuueaastaseks ametiajaks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Kontrollikoja liikmeteks nimetatakse kuueks aastaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast:

 

Nadezhda SANDOLOVA

 

Ovidiu ISPIR.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


Top