EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0956

2006/956/EÜ,Euratom: Nõukogu otsus, 18. detsember 2006 , millega muudetakse Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kodukorda keelekasutuse osas

OJ L 386, 29.12.2006, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 134 - 134

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; mõjud tunnistatud kehtetuks 32015Q0423(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/956/oj

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 386/45


NÕUKOGU OTSUS,

18. detsember 2006,

millega muudetakse Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kodukorda keelekasutuse osas

(2006/956/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse protokolli Euroopa Kohtu põhikirja kohta artiklit 64,

kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 245 teises lõigus ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 160 teises lõigus sätestatud korraga,

võttes arvesse Euroopa Kohtu taotlust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2006. aasta arvamust,

võttes arvesse komisjoni 12. detsembri 2006. aasta arvamust

ning arvestades, et Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisel saavad bulgaaria ja rumeenia keel Euroopa Liidu ametlikeks keelteks ja need tuleb lisada kodukorras sätestatud kohtumenetluse keelte loetellu,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 2. mai 1991. aasta kodukorda (EÜT L 136, 30.5.1991, lk 1), muudetud 15. septembril 1994 (EÜT L 249, 24.9.1994, lk 17), 17. veebruaril 1995 (EÜT L 44, 28.2.1995, lk 64), 6. juulil 1995 (EÜT L 172, 22.7.1995, lk 3), 12. märtsil 1997 (EÜT L 103, 19.4.1997, lk 6. Parandus: EÜT L 351, 23.12.1997, lk 72), 17. mail 1999 (EÜT L 135, 29.5.1999, lk 92), 6. detsembril 2000 (EÜT L 322, 19.12.2000, lk 4), 21. mail 2003 (ELT L 147, 14.6.2003, lk 22), 19. aprillil 2004 (ELT L 132, 29.4.2004, lk 3), 21. aprillil 2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 108) ja 12. oktoobril 2005 (ELT L 298, 15.11.2005, lk 1), muudetakse järgmiselt.

Artikli 35 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Kohtumenetluse keeled on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemist käsitleva lepingu jõustumisel.

Esimese Astme Kohtu kodukorra tekstid bulgaaria ja rumeenia keeles võetakse vastu pärast esimeses lõigus osutatud lepingu jõustumist.

Brüssel, 18. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-E. ENESTAM


Top